head3.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí (workshop)

ODZ, 18. 11. 2014

Pripravujeme workshop Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí. Workshop bude príležitosťou vypočuť si prezentáciu pani Arni Hole, generálnej riaditeľky Ministerstva pre deti, rovnosť a sociálnu inklúziu z Nórska, ktorá sa touto problematikou zaoberá už roky a v súčasnosti pôsobí v Agentúre EÚ pre základné práva vo Viedni. Druhou prezentujúcou bude pani Janka Debrecéniová, právnička ODZ, ktorá sa aktívne zapája do tvorby právnych predpisov s dopadom na napĺňanie princípu rovnosti v praxi. Continue reading

Novým vládnym splnomocnencom pre rozvoj občianskej spoločnosti je Martin Giertl

MV SR, 5. 11. 2014

Vláda SR v stredu 5. novembra 2014 vymenovala Martina Giertla za nového splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Martin Giertl preberá funkciu po Filipovi Vagačovi, ktorý po dvaapolročnom pôsobení ako splnomocnenec rezignoval na funkciu na konferencii mimovládnych neziskových organizácií v októbri 2013. Na menovaní Martina Giertla sa zhodli čelní predstavitelia a predstaviteľky mimovládneho sektora s podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR Robertom Kaliňákom. Do funkcie nastupuje 15. novembra 2014. Continue reading

Štát sa nesmie zbavovať zodpovednosti na úkor rodiacich žien

ODZ / Ženské kruhy, 4. 11. 2014

Mimovládne organizácie prezentovali prvé zistenia z monitoringu dodržiavania práv žien v pôrodniciach

Čo sa deje ženám pri pôrode dieťaťa, za akých podmienok a okolností rodia ženy v zdravotníckych zariadeniach – to je vážny problém zdravotníctva a celej spoločnosti na Slovensku, ktorému sa nevenuje takmer žiadna pozornosť. Pritom to ani zďaleka nie sú iba medicínske otázky, ale aj dôležité témy ľudských práv žien. Zhodlo sa na tom takmer 50 účastníčok a účastníkov odbornej konferencie REPRODUKCIA versus PRODUKCIA – Začarovaný kruh diskriminácie žien [1]. Konferenciu zorganizovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) v spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy. Continue reading

REPRODUKCIA versus PRODUKCIA. Začarovaný kruh diskriminácie žien (konferencia)

ODZ, 13. 10. 2014

Pre odbornú verejnosť pripravujeme konferenciu REPRODUKCIA versus PRODUKCIA. Začarovaný kruh diskriminácie žien, s cieľom prispieť k systémovým zmenám v oblasti presadzovania rodovej rovnosti a ľudských práv žien. Konferencia sa bude venovať výskumným zisteniam týkajucim sa diskriminácie žien na trhu práce v kontexte reprodukčných práv a širším súvislostiam začarovaného kruhu diskriminácie žien s vážnymi dopadmi na ich zdravie, dôstojnosť, sebaúctu, autonómiu, ekonomickú nezávislosť a celkovo na pocit šťastia a životnej pohody – teda so zásadnými dopadmi na realizáciu ich ľudských práv a na ich slobodu. Zameria sa aj na ľudské práva žien v kontexte reprodukčných práv, najmä na ich porušovanie pri pôrodoch, presnejšie pred, počas a po pôrodoch v pôrodniciach na Slovensku.
 
Konferencia sa koná v stredu 29. októbra 2014 od 9:00 do 16:30 hod. v Austria Trend Hoteli na Vysokej ulici č. 2A v Bratislave. Continue reading

Keď vyrastiem, chcem fair play!

Práca žien je ešte stále hodnotená nižšie ako práca mužov. Pomôžte nám to zmeniť.

Inštitút rodovej rovnosti, 5. 10. 2014

Kampaň Keď vyrastiem nehovorí len o detských snoch chlapcov a dievčat, ale aj o ich obmedzeniach, a hlavne o realite rodovej nerovnosti, s ktorou sa vo svojom pracovnom a súkromnom živote stretnú. Veríme, že prináša možnosť zamyslieť sa nad postavením žien a mužov v našej spoločnosti a nad problémami, ktoré z rodovej nerovnosti vyplývajú pre jednotlivé ženy a mužov, ako aj pre celú spoločnosť.

Ked_vyrastiem_banner_dievca
Continue reading