head6.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Rozviesť sa bude ťažšie? Do vlády idú sporné paragrafy

Pravda.sk, 3. 3. 2015

Rozviesť sa už bude ťažšie a ešte horšie sa bude dohadovať starostlivosť o dieťa po rozvode. Do najdôležitejšieho zákona, ktorý upravuje manželstvo, ale aj rozvod, sa dostali kontroverzné návrhy. Návrh novely zákona o rodine, ktorý ticho prešiel v období pred referendom pripomienkovým konaním, obsahuje novú zásadu. Tá hovorí, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejším stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa. Táto veta v zákone môže podľa expertov viesť k zneužitiu zo strany tých, čo budú chcieť rozvod umelo naťahovať. Continue reading

Na všetkých súdoch sa pojednávania budú nahrávať

TASR / Teraz.sk, 1. 3. 2015

Elektronizácia slovenského súdnictva vstupuje do ďalšej etapy. V občianskom súdnom konaní sa začne popri zápisnici z pojednávaní vyhotovovať i zvukový záznam. Vyplýva to z novely Občianskeho súdneho poriadku, v časti, ktorá dnes vstupuje do platnosti. Na všetkých súdoch sa od pondelka (2.3.) začnú nahrávať pojednávania, a to civilné aj trestné. Ministerstvo spravodlivosti SR informovalo, že nahrávacím zariadením vybavilo všetkých 510 pojednávacích miestností. Vo väčších je napojené na sústavu mikrofónov. V menších, podľa hovorkyne rezortu Alexandry Donevovej, postačí diktafón. Continue reading

Vláda si chce zrátať homosexuálov. Zatiaľ nevie ako

HNonline.sk, 18. 2. 2015

Pred dvoma týždňami sa Slovensko chystalo na rozhodovanie o obmedzení ich práv. Včera vláda napokon schválila dokument, ktorý by im aj ďalším menšinám mal uľahčiť život. Homosexuáli, či celkovo LGBTI komunita (lesby, gejovia, bisexuáli, transgender ľudia či intersexuáli, pozn. red.) sa tak stali hlavnou témou celoštátnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv u nás. Hoci základný dokument hovorí o neheterosexuáloch len okrajovo, v prílohách materiálu sa venuje najviac práve im. A sľubuje im viaceré novinky. Napríklad vytvorenie metodiky na zber údajov o sexuálnej orientácii či rodovej identite na štatistické účely. Podľa nej by mal štát urobiť akési sčítanie gejov a lesieb na Slovensku. Ich počty, ale aj zastúpenie iných menšín, dnes totiž len odhaduje. Continue reading

Návod ako chrániť ľudské práva, vláda už má

Pravda.sk, 18. 2. 2015

Po takmer troch rokoch vášnivých diskusií, ktoré sa prejavili aj v kampani pred nedávnym referendom, vláda v stredu predsa len schválila Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv. Tá určuje základné rámce pre to, ako bude Slovensko chrániť aj zdravotne znevýhodnených ľudí, ľudí ohrozených chudobou, seniorov či ľudí s neheterosexuálnou orientáciou. Ľudskoprávni aktivisti upozorňujú, že v dokumente nie je nič nové, vychádza z medzinárodných záväzkov, ku ktorým sa Slovensko prihlásilo a má ich plniť. Stratégia hovorí napríklad o ochrane obetí v trestnom konaní a ochrane detí v súdnom konaní, posilnení prevencie a elimininácii násilia, najmä páchaného na ženách a deťoch, opatreniach na predchádzanie všetkých foriem netolerancie, ale aj o právach ľudí, ktorí žijú v partnerstve, nie v manželstve. Continue reading

Miroslav Tížik: Katolícka cirkev preberá prejavy náboženského a politického fundamentalizmu

Život, 13. 2. 2015

Slovensko je pár dní po referende, ktoré čiastočne rozdelilo krajinu na dva tábory. Miroslav Tížik (42) zo Sociologického ústavu SAV hovorí, čo bude ďalej, čo kontroverzné referendum urobí s krajinou.

Čo aktivisti a cirkvi, najmä u nás najväčšia rímskokatolícka, dosiahli v referende?

Skôr v kampani pred referendom, tá bola najdôležitejšia. Demonštrovali moc, ukázali, že môžu určovať obsah politického života a dokonca aj spôsoby, aké sú použiteľné v politickom zápase. Zároveň si potvrdili, že majú neotrasiteľné pozície, a ak bude politik chcieť získať výraznejšiu voličskú podporu, nemôže ísť proti záujmom najväčšej cirkvi ani spochybňovať ich privilégiá. Išlo o preventívny útok. Výsledok referenda nie je až taký podstatný, víťazstvo je na ich strane práve vďaka kampani. Určili obsah diskusie, určili, ktoré témy bude kto nastoľovať. Continue reading