head6.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Stredoveké praktiky. Úrady žiadajú od transrodových osôb kastráciu

Pravda, 25. 7. 2016

Právnici vynucovanie tohto zákroku označujú za jednoznačné porušovanie ľudských práv, OSN v tejto súvislosti hovorí dokonca o mučení a vyzvala našu krajinu na zmenu. Naše úrady to však nechcú riešiť, tvrdia, že takýto problém neexistuje. Argumentujú tým, že podmienka kastrácie v súvislosti so zmenou pohlavia sa v žiadnom zákone nevyskytuje.

Žena zo západného Slovenska, ktorej premena na muža pod dohľadom lekárov je takmer na konci, si pre svoj mužský život vybrala meno Matúš. Matúš potrebuje upraviť v prvom rade doklady, aby nemusel všade vysvetľovať, prečo má v občianskom preukaze ženské pohlavie. Na matrike sa však dozvedel správu, ktorá ho zamrazila. Continue reading

Komisár pre ľudské práva upozorňuje na porušovanie práv žien pri pôrodoch. Poukazuje aj na SR

ODZ, 22. 7. 2016

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks vydal včera (21. 7.) všeobecný komentár k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu žien, v ktorom poukazuje na najzávažnejšie aspekty porušovania ľudských práv žien v tejto oblasti. Návrhmi konkrétnych opatrení vyzýva vlády členských štátov Rady Európy, aby odstránili nedostatky a zabezpečili nápravu. Vo viacerých problematických prípadoch osobitne menuje Slovensko, pričom vychádza aj z nedávnych záverečných zistení Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (výbor CEDAW).

V otázke pôrodov a starostlivosti o zdravie rodiacich žien, ktorej venuje značnú pozornosť, sa odvoláva na výskumnú správu ŽENY – MATKY – TELÁ, ktorú minulý rok vydalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci s OZ  Ženské kruhy a expertkami ďalších mimovládnych organizácií. Túto správu menuje ako jedinú spomedzi obdobných správ vypracovaných v jednotlivých štátoch. Continue reading

Hlavný odborník na pôrodníctvo: Ženy sú na okraji záujmu

Denník N, 17. 7. 2016

Pôrodnica na Antolskej patriaca k Univerzitnej nemocnici Bratislava vyhrala ocenenie pre najlepšiu pôrodnicu podľa hodnotenia odborníkov. Jej prednosta hovorí, že si nemôžu dovoliť to, čo nemocnice mimo Bratislavy, lebo majú vysoké dlhy a takmer celé príjmy idú na platy.

Tešia sa ženy do pôrodnice?

Myslím si, že by sa mali tešiť. Neviem, či sa všetky tešia, ale moje áno. Treba vytvoriť pocit absolútnej dôvery a bezpečnosti. Pôrodnica je tu nato, aby zabezpečila pre rodičku všetko. Ale nie je to tak v celom zdravotníctve. Atmosféru treba zmeniť. Cítiť to najmä pri rodičkách, lebo to nie sú choré ženy – sú to ženy, ktoré v zásade plnia úlohu v spoločnosti. A spoločnosť musí urobiť všetko, aby sa z toho tešili. Takáto filozofia nám však ešte chýba. Continue reading

Výbor OSN pre práva dieťaťa vyzval slovenskú vládu, aby dôsledne plnila svoje záväzky

ERRC – POĽP – ODZ, 27. 6. 2016

Výbor OSN pre práva dieťaťa vyzval slovenskú vládu, aby dôsledne plnila svoje záväzky na ochranu práv detí. Vyplýva to zo záverečných zistení, ktoré Výbor vydal po svojom májovom zasadnutí a diskusii so slovenskou vládnou delegáciou v Ženeve.

Mimovládne organizácie Európske centrum pre práva Rómov (ERRC), Poradňa pre občianske a ľudské práva (POĽP) a Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) poskytli Výboru informácie o aktuálnej situácii v oblasti ochrany práv detí na Slovensku. V správach zaslaných Výboru konkrétne informovali o znevýhodnenej situácii rómskych detí a o porušeniach v oblasti reprodukčných práv a reprodukčného zdravia dievčat a mladých žien. Continue reading

Prezident Kiska vystúpil v parlamente so správou o stave republiky

Kancelária prezidenta SR, 16. 6. 2016

Pri príležitosti druhého výročia inaugurácie vystúpil prezident Andrej Kiska pred poslancami Národnej rady so správou o stave republiky. Venoval sa v nej predsedníctvu Slovenska v Rade Európskej únie, korupcii a nedôvere ľudí v štát, ale aj cieľom v zdravotníctve či školstve, ktoré by si mala vláda postaviť. Vyberáme z prezidentovho prejavu:

Dovoľte mi mieru konkrétnosti, ktorú potrebujeme a ktorú dnes ľudia očakávajú, ilustrovať na jednom príklade. Príklade, v ktorom sa prelína úloha pre naše školstvo s problémom našej rómskej populácie. Som presvedčený, že je najvyšší čas zaviazať sa, že pretneme začarovaný kruh chudoby a nízkej vzdelanosti. Začať dnes znamená začať hneď a ambiciózne. Continue reading