head3.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

V otázke potratov prevažuje liberálny názor

Pravda.sk, 04. 01. 2016

Slovensko stále nemá program, ktorý by bol zameraný na prevenciu sexuálneho zneužívania a pohlavných chorôb. Nemá stanovené minimum sexuálnej výchovy. Ženy zo sociálne slabých vrstiev musia platiť plnú sumu za antikoncepciu, sterilizáciu aj interrupciu. Všetko toto mal obsahovať Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia. Ten u nás politici už desať rokov nie sú schopní prijať.
Continue reading

Interrupčná zdravica (PF 2016)

ODZ / Pravda, 1. 1. 2016

Na svojom novembrovom zasadnutí Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien kritizoval Slovensko za viaceré bariéry v prístupe žien k interrupciám. Slovensku napríklad odporučil, aby všetky interrupcie uhrádzalo zo zdravotného poistenia, aby odstránilo povinnú čakaciu dobu pred interrupciou, či povinné poučenie ženy obsahujúce zavádzajúce informácie.

NR SR na tieto odporúčania nedávno zareagovala vskutku svojsky: proti poslaneckým návrhom snažiacim sa o úplný zákaz interrupcií, až pod hrozbou doživotia pre samotné ženy, v parlamente nehlasoval ani jeden poslanecký klub ako celok. Popri prítomných poslancoch KDH a OĽaNO hlasujúcich za sa väčšina poslancov a poslankýň Smeru a Mostu-Híd zdržala hlasovania (v Smere sa ale našli aj takí, ktorí hlasovali rovno za). Continue reading

DISKUSIA: A. Karkalík (pôrodník, Feminatal) / J. Debrecéniová (právnička, ODZ) / Z. Krišková (Ženské kruhy)

Čas.sk, 26. 12. 2015

Je to s pôrodníctvom na Slovensku naozaj také zlé?

Karkalík: “Momentálne na Slovensku chýba ucelený program, ktorý by skvalitňoval pôrodnú zdravotnú starostlivosť. Stále je priestor na zvýšenie kvality a zlepšovanie poskytnutej starostlivosti. Stav našich pôrodníc odráža stav celého zdravotníctva.”
Debrecéniová: “Ministerstvo zdravotníctva sa nezaujíma, čo sa ženám pri pôrode deje, nezbiera a nevyhodnocuje údaje o kvalite poskytovanej starostlivosti a nevytvára podmienky pre nevyhnutné zmeny.”
Krišková: “Podľa nášho prieskumu nie sú rozdiely medzi nemocnicami, ktoré majú certifikát “Baby friendly hospital”, a tými, ktoré nie, pretože ani jedna z certifikovaných nemocníc nesplnila požiadavky programu ani na 50 %.” Continue reading

PUBLIKÁCIA: Verejné žaloby ako nástroj účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou

Poradňa pre občianske a ľudské práva, 21. 12. 2015

Mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva vydala publikáciu s názvom Verejné žaloby ako nástroj účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou. Jej cieľom je predstaviť odbornej a laickej verejnosti právny inštitút verejnej žaloby, ktorý sa doposiaľ v súdnej praxi na Slovensku uplatňoval len veľmi málo. Podľa autorského tímu publikácie aktívnejšie využívanie inštitútu verejnej žaloby môže do budúcna prispieť k odstraňovaniu diskriminácie v slovenskej spoločnosti. Continue reading

Občan za dverami: Riaditeľ po vôli?

RTVS – STV, 13. 12. 2015

Naša kolegyňa, výkonná riaditeľka ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., poskytla v priamom vstupe stanovisko k problematike demokratického fungovania škôl v televíznej publicistickej relácii RTVS Občan za dverami – v 1. časti relácie nazvanej Riaditeľ po vôli?.

Vyjadrila sa k nezákonnému postupu pri voľbe riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou – k otázkam demokratických mechanizmov a procesov, fungovania školy, demokratického spôsobu riadenia, aktívnej účasti ľudí v procesoch a k ďalším relevantným témam. Continue reading