head1.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Anketa: Ako bude fungovať trojkoalícia?

Pravda.sk, 19. 8. 2016

Denník Pravda oslovil niekoľko osobností, aby sa vyjadrili k ďalšiemu možnému vývoju vo vládnej koalícii. Na otázku, či bude nová vládna trojkoalícia efektívnejšia než doterajšia štvorkoalícia odpovedala aj naša výkonná riaditeľka Šarlota Pufflerová:

Dá sa predpokladať, že koalícia s menším počtom partnerov bude predvídateľnejšia. Veľa bude závisieť od toho, ako sa vysporiada s otázkami, ktoré sú otvorené, napríklad kauza „Bašternák“. Dnes nemôžeme dôverovať polícii, neexistujú nezávislé kontrolné mechanizmy. Nie je možné, aby sa päť mesiacov vládna koalícia nevedela dohodnúť, ako sa vysporiadať s tým, že po vlakoch chodia ľudia, ktorí v podstate ohrozujú iných a porušujú ich práva. Continue reading

Stredoveké praktiky. Úrady žiadajú od transrodových osôb kastráciu

Pravda, 25. 7. 2016

Právnici vynucovanie tohto zákroku označujú za jednoznačné porušovanie ľudských práv, OSN v tejto súvislosti hovorí dokonca o mučení a vyzvala našu krajinu na zmenu. Naše úrady to však nechcú riešiť, tvrdia, že takýto problém neexistuje. Argumentujú tým, že podmienka kastrácie v súvislosti so zmenou pohlavia sa v žiadnom zákone nevyskytuje.

Žena zo západného Slovenska, ktorej premena na muža pod dohľadom lekárov je takmer na konci, si pre svoj mužský život vybrala meno Matúš. Matúš potrebuje upraviť v prvom rade doklady, aby nemusel všade vysvetľovať, prečo má v občianskom preukaze ženské pohlavie. Na matrike sa však dozvedel správu, ktorá ho zamrazila. Continue reading

Mýtus o zlatých obkladačkách

Ženské kruhy.sk, 24. 7. 2016

Opakovane sú v médiách prezentované názory pôrodníkov, že ženy chodia rodiť do zahraničia kvôli TV obrazovkám a „zlatým obkladačkám“. Tieto názory odzrkadľujú nielen nedostatok kritickej sebareflexie slovenského pôrodníctva, ale sú aj prejavom veľkého nepochopenia žien – či už z nezáujmu o ich individuálne potreby, alebo z pocitu nadradenosti vlastného hodnotového systému.

Mnohé z nás sme frustrované z toho, ako ťažkopádne inštitucionalizovaná zdravotná starostlivosť o rodiace ženy na Slovensku reflektuje nové (už aj mnohokrát staré) vedecké poznatky týkajúce sa fyziologických pôrodov. Sme frustrované z toho, že my ženy – ktorým je táto zdravotná starostlivosť určená – nie sme partnerkami v dialógu o jej smerovaní či zlepšovaní. Sme veľakrát verejne ponižované, stavané na úroveň chodiacich inkubátorov bez vlastných potrieb, hodnotových systémov či preferencií. A ak sú nám nejaké potreby aj priznávané, tak sú redukované na túžbu po kožených kreslách. Alebo naopak, na rodenie niekde v jaskyni. Continue reading

Komisár pre ľudské práva upozorňuje na porušovanie práv žien pri pôrodoch. Poukazuje aj na SR

ODZ, 22. 7. 2016

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks vydal včera (21. 7.) všeobecný komentár k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu žien, v ktorom poukazuje na najzávažnejšie aspekty porušovania ľudských práv žien v tejto oblasti. Návrhmi konkrétnych opatrení vyzýva vlády členských štátov Rady Európy, aby odstránili nedostatky a zabezpečili nápravu. Vo viacerých problematických prípadoch osobitne menuje Slovensko, pričom vychádza aj z nedávnych záverečných zistení Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (výbor CEDAW).

V otázke pôrodov a starostlivosti o zdravie rodiacich žien, ktorej venuje značnú pozornosť, sa odvoláva na výskumnú správu ŽENY – MATKY – TELÁ, ktorú minulý rok vydalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci s OZ  Ženské kruhy a expertkami ďalších mimovládnych organizácií. Túto správu menuje ako jedinú spomedzi obdobných správ vypracovaných v jednotlivých štátoch. Continue reading

DÚHOVÝ PRIDE 2016: Chceme sa brať. Vážne!

Dúhový PRIDE, 20. 7. 2016

Dúhový PRIDE Bratislava 2016 sa po ročnej prestávke vracia späť do ulíc hlavného mesta a nadväzuje na kampaň Životné partnerstvo. Tá hovorí jasne: Chceme sa brať! Vážne!

6. ročník tradičného festivalu Dúhový PRIDE Bratislava sa uskutoční v sobotu 30. júla 2016 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Fesival tak nadviaže na myšlienku obdobných sprievodov po celom svete, a to, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Bude pestrofarebnou prechádzkou Starým mestom, počas ktorej sa k LGBTI ľuďom pridájú ich rodiny, priatelia, kolegovia a známi, aby ich podporili v ich túžbe mať rovnaké šance ako ostatní, udržať si zdravie, ísť za svojím šťastím, zarobiť si na živobytie, byť v bezpečí vo svojej krajine a starať sa o tých, ktorých milujú.  Continue reading