head6.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Prípad žilinského učiteľa bude riešiť inšpekcia

Pravda.sk, 30. 7. 2015

Ďalšiu školu čaká štátna školská inšpekcia pre podozrenie, že sa na nej mohol šíriť extrémizmus. Tentoraz ide o katolícku strednú odbornú školu v Žiline, ktorej učiteľ mal na sociálnych sieťach a svojej webovej stránke chváliť Hitlera, šíriť nenávisť voči Židom či homosexuálom, či odpor voči demokracii. Riaditeľ školy sa od medializovaných výrokov učiteľa dištancoval. „Učí na našej škole dva a pol roka. O jeho údajných antisemitských výrokoch z rokov 2010 až 2013 vedenie školy nevedelo a ak sú pravdivé, tak sa od nich určite dištancujeme,“ uviedol Viliam Riško, riaditeľ Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline, ktorej zriaďovateľom sú Saleziáni don Bosca. Riaditeľ sľubuje, že „opatrenia budú určite vyvodené, ale najprv sa s daným učiteľom stretnem a vypočujem si osobne aj druhú stranu“. Continue reading

Slovensko pre všetkých: Návrhy k formulovaniu politických programov

CVEK, 27. 7. 2015

Iniciatíva Slovensko pre všetkých predstavuje súbor návrhov opatrení na zlepšenie situácie rôznych menšinových skupín na Slovensku. Organizácie podporujúce iniciatívu Slovensko pre všetkých vyzývajú politické strany, ktoré sa uchádzajú o podporu v parlamentných voľbách v roku 2016, aby sa vo svojich programoch prihlásili k podpore nami navrhnutých opatrení týkajúcich sa ochrany ľudských práv, konkrétne práv Rómov, žien, LGBTI, zdravotne znevýhodnených osôb a migrantov. Continue reading

Prednášky extrémistov môžu ohroziť osobnostný vývoj detí

Pravda.sk, 23. 7. 2015

Riaditelia škôl si majú dávať väčší pozor na to, koho púšťajú do škôl. Najmä ak ich oslovia rôzne organizácie s ponukou organizovať branný výcvik či prednášky, napríklad o národnej histórii. Niektorí riaditelia na to už prišli aj sami, keď sa koncom júna jedna z polovojenských organizácií blízkych pravicovému extrémizmu na sociálnej sieti pochválila tým, ako organizuje na školách branný výcvik. Tri školy, ktoré organizácia spomenula, čaká v septembri kontrola štátnej školskej inšpekcie. Tá môže zároveň navrhnúť zriaďovateľovi vyvodenie personálnych dôsledkov voči riaditeľom, teda ich možné odvolanie. Continue reading

Privedie Slovensko k registrovaným partnerstvám súd?

Pravda.sk, 23. 7. 2015

Páry rovnakého pohlavia majú tiež právo na uznanie a ochranu. Potvrdil to rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu v prípade troch talianskych gejských dvojíc. Ľudskoprávni aktivisti to považujú za prelomové rozhodnutie a na jeho základe upozorňujú, že aj Slovensko odmietaním registrovaných partnerstiev porušuje Európsky dohovor o ľudských právach. Taliansko podobne ako Slovensko nemá inštitút registrovaného partnerstva. Podľa rozhodnutia štrasburského súdu Taliansko porušilo článok dohovoru o práve na rešpektovanie súkromného a rodinného života tým, že párom rovnakého pohlavia neumožnilo nijakú formu uznania ich dlhodobého a stabilného partnerstva. Rozhodnutie nežiada od Talianska, aby zakotvilo manželstvá, ale hovorí o tom, že jeho súčasné zákony takéto dvojice dostatočne nechránia. Continue reading

Otvorený list proti odvolaniu MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z postu prednostu trenčianskej pôrodnice

Ženské kruhy, 22. 7. 2015

Vážený pán riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne Stanislav Pastva,
vážený pán minister zdravotníctva Viliam Čislák,

občianske združenia Ženské kruhy, Slovenské duly, nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka a podpísané ženy a muži Vás oslovujú formou otvoreného listu vo veci odvolania MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z postu prednostu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia fakultnej nemocnice v Trenčíne. Správu o prepustení MUDr. Kaščáka prijímame so znepokojením.

Združenie Ženské kruhy dlhodobo monitoruje situáciu v slovenskom pôrodníctve, predovšetkým kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a dodržiavanie ľudských práv žien pri pôrode. Ako vyplýva z monitoringu uskutočneného v spolupráci s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť (výsledky monitoringu sú v publikácii ŽENY – MATKY – TELÁ), ale aj zo štatistických údajov zbieraných pod vedením doc. Miroslava Korbeľa (Ministerstvo zdravotníctva SR, žiaľ, takéto dáta nezbiera aj napriek zákonnej povinnosti), situácia v slovenskom pôrodníctve je alarmujúca. Continue reading