head3.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

POZOR! Zmenili sme sídlo aj adresu

ODZ, 1. 8. 2014
 
Naše občianske združenie zmenilo sídlo aj adresu – od 1. augusta sídlime na Záhradníckej ulici č. 52 (na rohu Záhradníckej a Miletičovej, neďaleko trhoviska). E-mailové adresy a obe web stránky ostávajú nezmenené. Obidve telefónne linky nám síce ostávajú tiež, no zatiaľ funguje iba linka č. 5292 5568. Na linku č. 5292 0426 sa ešte nedovoláte, telekomunikácie ju sfunkčnia až o niečo neskôr.
 
Aktuálne základné informácie o našom združení:

Názov združenia je „Občan, demokracia a zodpovednosť“; skratka názvu je „ODZ“.
Anglický ekvivalent názvu združenia je „Citizen, Democracy and Accountability“; skratka anglického názvu je „CDA“.
Združenie sídli na adrese Záhradnícka 52, 821 08 Bratislava.
 
Kontakt:

Želáme pekné leto :-)

 

Bezplatná antikoncepcia? Na Slovensku je stále tabu

Pravda.sk, 9. 7.

Bohaté či chudobné. Asi 300-tisíc žien platí rovnako za antikoncepciu bez ohľadu na to, koľko zarábajú. Tabletky a prípravky, ktoré bránia otehotneniu, zdravotné poisťovne totiž neuhrádzajú. Všimla si to aj Rada OSN pre ľudské práva, ktorá Slovensko upozornila, že drahú antikoncepciu si nemôžu dovoliť všetky ženy. Odporučila to zmeniť. Štát sa k tomu zatiaľ nemá. Rada pred niekoľkými dňami adresovala Slovensku takmer 150 odporúčaní. Okrem iných aj rozšíriť dostupnosť modernej antikoncepcie pre všetky ženy. Znamenalo by to, že by ju čiastočne alebo úplne hradili zdravotné poisťovne. Dnes si tabletky ženy kupujú za plné ceny. Antikoncepcia hradená z verejných zdrojov nie je v Európskej únii výnimočná, z 28 krajín ju poisťovne platia v 18. Continue reading

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť dostupnosť modernej antikoncepcie

CRR – ODZ – Možnosť voľby, 7. 7. 2014

Rada OSN pre ľudské práva ukončila svoje hodnotenie

V závere Univerzálneho periodického hodnotenia (UPH) Radou OSN pre ľudské práva sa vláda Slovenskej republiky zaviazala rozšíriť dostupnosť modernej antikoncepcie pre všetky ženy. UPH je súčasťou pravidelného posudzovania dodržiavania medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov v členských štátoch OSN.

Centrum pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights), Občan, demokracia a zodpovednosť a Možnosť voľby predložili Rade pre ľudské práva list, v ktorom poukazujú na porušovanie ľudských práv žien a dospievajúcich dievčat na Slovensku. Dôvodom je nedostupnosť celej škály služieb reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, vrátane prístupu k bezpečne vykonaným interrupciám, antikoncepčným prostriedkom a informáciám o nich, ako aj prístupu k sexuálnej výchove a vzdelávaniu. Continue reading

Celoštátna stratégia ľudských práv – Od slov k činom?

MVO, 24. 6. 2014

Trinásť členiek a členov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (Rada) zastupujúcich občiansku spoločnosť (vrátane podpredsedov a podpredsedníčok všetkých výborov Rady) a 50 mimovládnych organizácií (MVO) dlhodobo pôsobiacich v oblasti ľudských práv vyzýva Vládu SR, aby prijala takú stratégiu ľudských práv, ktorá bude znamenať skutočný posun v ochrane ľudských práv v SR a nebude len ďalším formálnym dokumentom.

Žiadame vládu SR, aby prijatím našich zásadných pripomienok k návrhu Stratégie ochrany a podpory ľudských práv (Stratégia) prispela k jej realizovateľnosti a vyššej kvalite. Tridsaťstranový text návrhu pripraveného v gescii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) podľa nášho názoru nezodpovedá pôvodným cieľom a hlavnému zámeru, ktorým malo byť navrhnutie konkrétnych opatrení na zlepšenie vymáhateľnosti a výkonu ľudských práv v SR. Tento text neodráža ani bohatosť a štruktúrovanosť odbornej diskusie, ktorá celý proces prípravy materiálu sprevádzala. Continue reading

Dúhový PRIDE Bratislava 2014 pozýva do sprievodu všetky typy rodín

Dúhový PRIDE, 23. 6. 2014

Dúhový PRIDE Bratislava sa tento rok uskutoční v sobotu 28. júna. Predchádzať mu bude už tradičný Týždeň sprievodných podujatí, ktorý vyvrcholí pochodom cez mesto. Tohtoročným mottom podujatia je heslo Poď von s rodinou. Organizátori a organizátorky ním reagujú na zmenu znenia slovenskej Ústavy, ktorá bude už čoskoro privilegovať len jeden typ rodinného zloženia. „Dúhový PRIDE Bratislava preto pozýva nielen rodiny LGBTI ľudí, ale i rodiny slobodných matiek, otcov, rodiny nezosobášených heterosexuálnych párov, ale i rodiny, ktoré spĺňajú privilegovanú charakteristiku, avšak, nesúhlasia s vývojom v slovenskej spoločnosti. Dúhový PRIDE Bratislava má tento rok ambíciu stať sa podujatím pre všetkých, ktorí veria v rodinu ako pevné zoskupenie osôb zdieľajúcich lásku, porozumenie, vzájomnú starostlivosť, úctu a to bez ohľadu na sexuálnu orientáciu a rodovú identitu,“ informuje hovorkyňa podujatia Romana Schlesinger. Continue reading