head6.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Stredoveké praktiky. Úrady žiadajú od transrodových osôb kastráciu

Pravda, 25. 7. 2016

Právnici vynucovanie tohto zákroku označujú za jednoznačné porušovanie ľudských práv, OSN v tejto súvislosti hovorí dokonca o mučení a vyzvala našu krajinu na zmenu. Naše úrady to však nechcú riešiť, tvrdia, že takýto problém neexistuje. Argumentujú tým, že podmienka kastrácie v súvislosti so zmenou pohlavia sa v žiadnom zákone nevyskytuje.

Žena zo západného Slovenska, ktorej premena na muža pod dohľadom lekárov je takmer na konci, si pre svoj mužský život vybrala meno Matúš. Matúš potrebuje upraviť v prvom rade doklady, aby nemusel všade vysvetľovať, prečo má v občianskom preukaze ženské pohlavie. Na matrike sa však dozvedel správu, ktorá ho zamrazila. Continue reading

Komisár pre ľudské práva upozorňuje na porušovanie práv žien pri pôrodoch. Poukazuje aj na SR

ODZ, 22. 7. 2016

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks vydal včera (21. 7.) všeobecný komentár k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu žien, v ktorom poukazuje na najzávažnejšie aspekty porušovania ľudských práv žien v tejto oblasti. Návrhmi konkrétnych opatrení vyzýva vlády členských štátov Rady Európy, aby odstránili nedostatky a zabezpečili nápravu. Vo viacerých problematických prípadoch osobitne menuje Slovensko, pričom vychádza aj z nedávnych záverečných zistení Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (výbor CEDAW).

V otázke pôrodov a starostlivosti o zdravie rodiacich žien, ktorej venuje značnú pozornosť, sa odvoláva na výskumnú správu ŽENY – MATKY – TELÁ, ktorú minulý rok vydalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci s OZ  Ženské kruhy a expertkami ďalších mimovládnych organizácií. Túto správu menuje ako jedinú spomedzi obdobných správ vypracovaných v jednotlivých štátoch. Continue reading

DÚHOVÝ PRIDE 2016: Chceme sa brať. Vážne!

Dúhový PRIDE, 20. 7. 2016

Dúhový PRIDE Bratislava 2016 sa po ročnej prestávke vracia späť do ulíc hlavného mesta a nadväzuje na kampaň Životné partnerstvo. Tá hovorí jasne: Chceme sa brať! Vážne!

6. ročník tradičného festivalu Dúhový PRIDE Bratislava sa uskutoční v sobotu 30. júla 2016 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Fesival tak nadviaže na myšlienku obdobných sprievodov po celom svete, a to, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Bude pestrofarebnou prechádzkou Starým mestom, počas ktorej sa k LGBTI ľuďom pridájú ich rodiny, priatelia, kolegovia a známi, aby ich podporili v ich túžbe mať rovnaké šance ako ostatní, udržať si zdravie, ísť za svojím šťastím, zarobiť si na živobytie, byť v bezpečí vo svojej krajine a starať sa o tých, ktorých milujú.  Continue reading

Hlavný odborník na pôrodníctvo: Ženy sú na okraji záujmu

Denník N, 17. 7. 2016

Pôrodnica na Antolskej patriaca k Univerzitnej nemocnici Bratislava vyhrala ocenenie pre najlepšiu pôrodnicu podľa hodnotenia odborníkov. Jej prednosta hovorí, že si nemôžu dovoliť to, čo nemocnice mimo Bratislavy, lebo majú vysoké dlhy a takmer celé príjmy idú na platy.

Tešia sa ženy do pôrodnice?

Myslím si, že by sa mali tešiť. Neviem, či sa všetky tešia, ale moje áno. Treba vytvoriť pocit absolútnej dôvery a bezpečnosti. Pôrodnica je tu nato, aby zabezpečila pre rodičku všetko. Ale nie je to tak v celom zdravotníctve. Atmosféru treba zmeniť. Cítiť to najmä pri rodičkách, lebo to nie sú choré ženy – sú to ženy, ktoré v zásade plnia úlohu v spoločnosti. A spoločnosť musí urobiť všetko, aby sa z toho tešili. Takáto filozofia nám však ešte chýba. Continue reading

Výbor OSN pre práva dieťaťa vyzval slovenskú vládu, aby dôsledne plnila svoje záväzky

ERRC – POĽP – ODZ, 27. 6. 2016

Výbor OSN pre práva dieťaťa vyzval slovenskú vládu, aby dôsledne plnila svoje záväzky na ochranu práv detí. Vyplýva to zo záverečných zistení, ktoré Výbor vydal po svojom májovom zasadnutí a diskusii so slovenskou vládnou delegáciou v Ženeve.

Mimovládne organizácie Európske centrum pre práva Rómov (ERRC), Poradňa pre občianske a ľudské práva (POĽP) a Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) poskytli Výboru informácie o aktuálnej situácii v oblasti ochrany práv detí na Slovensku. V správach zaslaných Výboru konkrétne informovali o znevýhodnenej situácii rómskych detí a o porušeniach v oblasti reprodukčných práv a reprodukčného zdravia dievčat a mladých žien. Continue reading