head2.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Portál nejdeme.sk spojí ľudí a organizácie, ktoré sa nezúčastnia na referende

Predstavitelia a predstaviteľky ľudskoprávnych organizácií dnes spustili portál nejdeme.sk, na ktorom budú postupne pribúdať stanoviská ľudí z rôznych sfér spoločnosti a ktorých spája odmietavý postoj k predreferendovej kampani a predmetu samotného referenda.

LGBTI organizácie od začiatku odmietajú kontroverzné februárové referendum a preto k nemu nevedú žiadnu kampaň. Minulý týždeň pod vplyvom vývoja kampane, ktorá rozdeľuje spoločnosť na Slovensku, opäť deklarovali, že nechcú byť jej súčasťou, a preto nepôjdu do priamych konfrontácií v médiách s iniciátormi a podporovateľmi referenda. Prejavili vieru, že sa demokratická spoločnosť dokáže vyrovnať s hrubou manipuláciou a zavádzajúcou politickou agitáciou a čas na konštruktívnu diskusiu ešte príde. Continue reading

Ombudsmanka Dubovcová nepôjde na referendum

ČTK, SITA / Pravda.sk, 22. 1. 2015

Ombudsmanka Jana Dubovcová sa pred nadchádzajúcim referendom o rodine zastala homosexuálov. Ako jedna z prvých verejných činiteľov sa verejne postavila proti tomu, aby štát nesmel poskytnúť homosexuálom ďalšie práva. Nepociťujem obavy iniciátorov referenda, že by bola ohrozená tradičná rodina, ak by sme na Slovensku umožnili, aby snúbenci rovnakého pohlavia pred štátom ohlásili, že uzatvárajú manželstvo. Vývoj spoločenských vzťahov sa zastaviť nedá, povedala novinárom Dubovcová. Pripomenula, že viacero európskych štátov sobáše párom rovnakého pohlavia umožňuje. Slovensko, na rozdiel napríklad od Česka, ešte nezaviedlo ani registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia.

Dubovcová uviedla, že sa na februárovom plebiscite nezúčastní. „Nemá zmysel, aby som sa na referende zúčastnila a prispela k jeho platnosti,“ povedala Dubovcová, podľa ktorej voliči môžu odmietavý názor na referendové otázky vyjadriť aj tým, že v plebiscite hlasovať nebudú. Continue reading

Ženská sieť HEPY vyzýva k neúčasti na referende

Občianske združenie Ženská sieť HEPY (následnícka organizácia Prvého lesbického združenia Museion) odporúča občiankam a občanom Slovenskej republiky, aby sa 7. februára 2015 nezúčastnili na referende Aliancie za rodinu. Referendum ako nástroj priamej demokracie nemôže byť chápaný ako prostriedok väčšinovej spoločnosti na regulovanie života menšín, či už osobného alebo občianskeho. Demokracia a jej právne nástroje majú naopak poskytovať a zaručovať rovnocenné možnosti a kvalitu dôstojného života všetkých ľudí v štáte žijúcich – nezávisle od ich osobných či skupinových charakteristík. Continue reading

Databáza dôležitých súdnych rozhodnutí v prípadoch diskriminácie

ODZ, 17. 12. 2014

Pre vyššiu informovanosť širokej občianskej i odbornej verejnosti sme vytvorili databázu dôležitých súdnych rozhodnutí v prípadoch diskriminácie a ľudských práv žien. Databáza pozostáva zo sumárov rozhodnutí vnútroštátnych súdov SR, Súdneho dvora Európskej únie (SD EÚ) a Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Poskytuje prehľad najdôležitejších súdnych rozhodnutí, ktoré sú rozdelené podľa formy diskriminácie a typu súdu, ktorý ich vydal. Prostredníctvom portálu www.diskriminacia.sk je databáza prístupná širokej odbornej i občianskej verejnosti. Continue reading

Arni Hole: Rovnosť berieme vážne!

Arni Hole / ODZ, 11. 12. 2014

Prinášame vystúpenie pani Arni Hole, generálnej riaditeľky Ministerstva pre deti, rovnosť a sociálnu inklúziu z Nórska, ktorá v súčasnosti pôsobí v Agentúre EÚ pre základné práva (FRA) vo Viedni, na našom workshope Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí (Bratislava, 11. 12. 2014):
 
V nedávno zverejnenom medzinárodnom rebríčku Svetového ekonomického fóra týkajúceho sa rodových rozdielov sa Slovensko umiestnilo na 90. mieste zo 142 štátov (Nórsko skončilo na 3. mieste). 23. novembra bol uverejnený index Legatum Prosperity Index, ktorý vyhodnocuje 8 ukazovateľov: ekonomickú situáciu, podnikateľské prostredie a príležitosti, verejnú správu, sociálny kapitál, osobnú slobodu, bezpečnosť, zdravie a vzdelanie. Spomedzi 142 hodnotených štátov sa Slovensko umiestnilo na 35. a Nórsko na 1. mieste.

Spoločný pohľad na tieto dva renomované rebríčky naznačuje, na čo sa musíme v našom snažení zamerať. Rodová rovnosť je jednoznačne spojená so všetkými uvedenými ukazovateľmi: dokážete si predstaviť osobnú slobodu alebo požívanie základných ľudských práv bez zohľadnenia skutočného postavenia žien v danom štáte? Bez rodovej citlivosti? Continue reading