head2.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Prednášky extrémistov môžu ohroziť osobnostný vývoj detí

Pravda.sk, 23. 7. 2015

Riaditelia škôl si majú dávať väčší pozor na to, koho púšťajú do škôl. Najmä ak ich oslovia rôzne organizácie s ponukou organizovať branný výcvik či prednášky, napríklad o národnej histórii. Niektorí riaditelia na to už prišli aj sami, keď sa koncom júna jedna z polovojenských organizácií blízkych pravicovému extrémizmu na sociálnej sieti pochválila tým, ako organizuje na školách branný výcvik. Tri školy, ktoré organizácia spomenula, čaká v septembri kontrola štátnej školskej inšpekcie. Tá môže zároveň navrhnúť zriaďovateľovi vyvodenie personálnych dôsledkov voči riaditeľom, teda ich možné odvolanie. Continue reading

Privedie Slovensko k registrovaným partnerstvám súd?

Pravda.sk, 23. 7. 2015

Páry rovnakého pohlavia majú tiež právo na uznanie a ochranu. Potvrdil to rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu v prípade troch talianskych gejských dvojíc. Ľudskoprávni aktivisti to považujú za prelomové rozhodnutie a na jeho základe upozorňujú, že aj Slovensko odmietaním registrovaných partnerstiev porušuje Európsky dohovor o ľudských právach. Taliansko podobne ako Slovensko nemá inštitút registrovaného partnerstva. Podľa rozhodnutia štrasburského súdu Taliansko porušilo článok dohovoru o práve na rešpektovanie súkromného a rodinného života tým, že párom rovnakého pohlavia neumožnilo nijakú formu uznania ich dlhodobého a stabilného partnerstva. Rozhodnutie nežiada od Talianska, aby zakotvilo manželstvá, ale hovorí o tom, že jeho súčasné zákony takéto dvojice dostatočne nechránia. Continue reading

Otvorený list proti odvolaniu MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z postu prednostu trenčianskej pôrodnice

Ženské kruhy, 22. 7. 2015

Vážený pán riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne Stanislav Pastva,
vážený pán minister zdravotníctva Viliam Čislák,

občianske združenia Ženské kruhy, Slovenské duly, nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka a podpísané ženy a muži Vás oslovujú formou otvoreného listu vo veci odvolania MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z postu prednostu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia fakultnej nemocnice v Trenčíne. Správu o prepustení MUDr. Kaščáka prijímame so znepokojením.

Združenie Ženské kruhy dlhodobo monitoruje situáciu v slovenskom pôrodníctve, predovšetkým kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a dodržiavanie ľudských práv žien pri pôrode. Ako vyplýva z monitoringu uskutočneného v spolupráci s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť (výsledky monitoringu sú v publikácii ŽENY – MATKY – TELÁ), ale aj zo štatistických údajov zbieraných pod vedením doc. Miroslava Korbeľa (Ministerstvo zdravotníctva SR, žiaľ, takéto dáta nezbiera aj napriek zákonnej povinnosti), situácia v slovenskom pôrodníctve je alarmujúca. Continue reading

Pozývame: Čo ste sa o pôrode a materstve vždy chceli opýtať

Ženské kruhy, 20. 7. 2015

Občianske združenia Ženské kruhy, Mamila a Slovenské duly pozývajú na besedu so svojimi členkami a následné premietanie filmu Sloboda pre pôrod v Považskej Bystrici vo štvrtok 23. 7. 2015. Continue reading

Nadácia Milana Šimečku hľadá výkonnú riaditeľku / výkonného riaditeľa

NMŠ, 30. 6. 2015

Nadácia Milana Šimečku hľadá výkonnú riaditeľku / výkonného riaditeľa. V prípade záujmu o túto pozíciu zašlite štruktúrovaný životopis a motivačný list mailom na adresu martina@nadaciams.sk do 20. júla 2015. Vybraní uchádzači a vybrané uchádzačky budú pozvaní/é na osobné stretnutie. Continue reading