head2.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Privedie Slovensko k registrovaným partnerstvám súd?

Pravda.sk, 23. 7. 2015

Páry rovnakého pohlavia majú tiež právo na uznanie a ochranu. Potvrdil to rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu v prípade troch talianskych gejských dvojíc. Ľudskoprávni aktivisti to považujú za prelomové rozhodnutie a na jeho základe upozorňujú, že aj Slovensko odmietaním registrovaných partnerstiev porušuje Európsky dohovor o ľudských právach. Taliansko podobne ako Slovensko nemá inštitút registrovaného partnerstva. Podľa rozhodnutia štrasburského súdu Taliansko porušilo článok dohovoru o práve na rešpektovanie súkromného a rodinného života tým, že párom rovnakého pohlavia neumožnilo nijakú formu uznania ich dlhodobého a stabilného partnerstva. Rozhodnutie nežiada od Talianska, aby zakotvilo manželstvá, ale hovorí o tom, že jeho súčasné zákony takéto dvojice dostatočne nechránia. Continue reading

Otvorený list proti odvolaniu MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z postu prednostu trenčianskej pôrodnice

Ženské kruhy, 22. 7. 2015

Vážený pán riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne Stanislav Pastva,
vážený pán minister zdravotníctva Viliam Čislák,

občianske združenia Ženské kruhy, Slovenské duly, nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka a podpísané ženy a muži Vás oslovujú formou otvoreného listu vo veci odvolania MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z postu prednostu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia fakultnej nemocnice v Trenčíne. Správu o prepustení MUDr. Kaščáka prijímame so znepokojením.

Združenie Ženské kruhy dlhodobo monitoruje situáciu v slovenskom pôrodníctve, predovšetkým kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a dodržiavanie ľudských práv žien pri pôrode. Ako vyplýva z monitoringu uskutočneného v spolupráci s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť (výsledky monitoringu sú v publikácii ŽENY – MATKY – TELÁ), ale aj zo štatistických údajov zbieraných pod vedením doc. Miroslava Korbeľa (Ministerstvo zdravotníctva SR, žiaľ, takéto dáta nezbiera aj napriek zákonnej povinnosti), situácia v slovenskom pôrodníctve je alarmujúca. Continue reading

Pozývame: Čo ste sa o pôrode a materstve vždy chceli opýtať

Ženské kruhy, 20. 7. 2015

Občianske združenia Ženské kruhy, Mamila a Slovenské duly pozývajú na besedu so svojimi členkami a následné premietanie filmu Sloboda pre pôrod v Považskej Bystrici vo štvrtok 23. 7. 2015. Continue reading

Nadácia Milana Šimečku hľadá výkonnú riaditeľku / výkonného riaditeľa

NMŠ, 30. 6. 2015

Nadácia Milana Šimečku hľadá výkonnú riaditeľku / výkonného riaditeľa. V prípade záujmu o túto pozíciu zašlite štruktúrovaný životopis a motivačný list mailom na adresu martina@nadaciams.sk do 20. júla 2015. Vybraní uchádzači a vybrané uchádzačky budú pozvaní/é na osobné stretnutie. Continue reading

Marián Leško: Čo zostane z únie

Trend.sk, 24. 6. 2015

Nikto v širokom okolí neoslávil Svetový deň utečencov tak štýlovo ako my v Bratislave: masovou demonštráciou pouličnej nenávisti voči nim.

Zoskupenia, o akých ešte Tomáš G. Masaryk hovoril, že sú „patologickou sedlinou“, vyšli do ulíc, aby dali najavo, že v zozname objektov nenávisti majú novú položku. Kotlebovci už dávno neboli takí smelí ako v sobotu, lebo pochodovali s pocitom, že hovoria a konajú v mene väčšiny.

V máji tohto roku, keď sa utečenecká kríza dramaticky zhoršila, Európska komisia prišla s návrhom, aby aspoň utečencov zo Sýrie a Eritrey prevzali na azylové konanie iné štáty ako Taliansko či Grécko. Išlo o utečencov, ako ich definuje medzinárodné právo, teda o ľudí, ktorí si útekom zachraňovali život. Continue reading