head2.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

POZÝVAME: 9. ročník festivalu [fjúžn]

Nadácia Milana Šimečku, 7. 4. 2014

Dávame do pozornosti 9. ročník festivalu [fjúžn], ktorý od 10. do 16. apríla 2014 pripravila Nadácia Milana Šimečku. Jeho témou sú tentokrát Susedstvá.

NALAĎTE SA S NAMI…
Už v stredu 9. 4. pozývame na rozohrievaciu párty [fjúžn] na dvore – od 16:00 do 21:00 h na dvore za Povrazníckou 6. Čaká vás diškurka o vrtuli v zadku, tanečno-hudobná improvizácia Neighbors a koncert skupiny The Raw Bishops.

Ak nemôžete prísť, začítajte sa aspoň do festivalového spravodaja. Continue reading

POZÝVAME: Workshop o ľudských právach a diskriminácii – ACADEMIA AEQUALITAS

ODZ, 25. 3. 2014

Pozývame na úvodný workshop ucelenej série podujatí ACADEMIA AEQUALITAS – programu neformálneho vzdelávania pre ľudí, ktorí vo svojej (budúcej) profesii chcú dbať na uplatňovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti. Tie tvoria hlavnú tému workshopu.

Workshop je určený vysokoškolským študentkám a študentom humanitných odborov (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce, manažmentu a i.) so záujmom aktívne ovplyvňovať veci verejné a motiváciou vzdelávať sa v oblasti ľudských práv a (ne)diskriminácie. Odborné príspevky budú prezentovať a tréning budú viesť PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. a Mgr. Margaréta Vozáriková.

 

Kedy: streda 9. apríla 2014 od 10:00 do 15:30 hod.

Kde: priestory združenia Občan, demokracia a zodpovednosť – Bratislava, Ul. 29. augusta 38, prízemie vľavo

Continue reading

Podľa Výboru LGBTI majú všetci právo užívať ľudské práva

SITA / Pravda.sk, 20. 3. 2014

Všetci ľudia bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu či rodovú identitu majú právo na to, aby mohli plne využívať všetky ľudské práva. Sexuálna orientácia a rodová rovnosť sú neoddeliteľnou súčasťou dôstojnosti a osobnej integrity každého človeka a nesmú byť dôvodom diskriminácie ani zneužívania. Vyplýva to zo stanoviska Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI), ktorý takto reagoval na návrhy zmeny Ústavy SR. Agentúre SITA stanovisko poskytla právnička Janka Debrecéniová z občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Návrh zmeny ústavy zavádza ústavný zákaz manželstiev párov rovnakého pohlavia. Continue reading

K poslaneckým návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia

MVO, 6. 3. 2014

28 organizácií a 77 osobností z oblasti ochrany ľudských práv, akademickej sféry a občianskeho aktivizmu dnes vyzvalo v otvorenom liste poslancov a poslankyne NR SR, aby odmietli navrhované zmeny Ústavy SR zavádzajúce ústavný zákaz manželstiev párov rovnakého pohlavia. Oba návrhy, prvý predložený 24. februára tohto roku 40 opozičnými poslancami a poslankyňami, druhý 28. februára predsedom NR SR Pavlom Paškom (Smer-SD) a predsedom poslaneckého klubu KDH Pavlom Hrušovským, dopĺňajú  článok 41 odsek 1 Ústavy SR o vety: „Manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“ Continue reading

Pôrodnica nie je väzenie

ODZ-POĽP-ŽK, 27. 1. 2014

Prerokovanie hromadnej pripomienky MVO na ministerstve zdravotníctva sa skončilo rozporom

Stanovisko mimovládnych organizácií (MVO) Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Ženské kruhy v rámci hromadnej pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti [1] naďalej ostáva v rozpore s návrhom ministerstva zdravotníctva. To je výsledok rozporového konania z 21. januára. MVO navrhujú vypustiť z novely ustanovenie, ktoré ukladá pôrodnici povinnosť bezodkladne oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately opustenie zdravotníckeho zaradenia matkou po pôrode (s dieťaťom či bez neho) bez súhlasu pôrodnice. MVO tiež navrhujú vypracovať podrobnejší predpis (vyhlášku, metodický pokyn a pod.), ktorý by jasne inštruoval zdravotnícke zariadenia, ako majú postupovať a komunikovať so ženami, ktoré chcú opustiť pôrodnicu na vlastnú žiadosť. Continue reading