head1.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Ombudsmanka Dubovcová nepôjde na referendum

ČTK, SITA / Pravda.sk, 22. 1. 2015

Ombudsmanka Jana Dubovcová sa pred nadchádzajúcim referendom o rodine zastala homosexuálov. Ako jedna z prvých verejných činiteľov sa verejne postavila proti tomu, aby štát nesmel poskytnúť homosexuálom ďalšie práva. Nepociťujem obavy iniciátorov referenda, že by bola ohrozená tradičná rodina, ak by sme na Slovensku umožnili, aby snúbenci rovnakého pohlavia pred štátom ohlásili, že uzatvárajú manželstvo. Vývoj spoločenských vzťahov sa zastaviť nedá, povedala novinárom Dubovcová. Pripomenula, že viacero európskych štátov sobáše párom rovnakého pohlavia umožňuje. Slovensko, na rozdiel napríklad od Česka, ešte nezaviedlo ani registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia.

Dubovcová uviedla, že sa na februárovom plebiscite nezúčastní. „Nemá zmysel, aby som sa na referende zúčastnila a prispela k jeho platnosti,“ povedala Dubovcová, podľa ktorej voliči môžu odmietavý názor na referendové otázky vyjadriť aj tým, že v plebiscite hlasovať nebudú. Continue reading

Databáza dôležitých súdnych rozhodnutí v prípadoch diskriminácie

ODZ, 17. 12. 2014

Pre vyššiu informovanosť širokej občianskej i odbornej verejnosti sme vytvorili databázu dôležitých súdnych rozhodnutí v prípadoch diskriminácie a ľudských práv žien. Databáza pozostáva zo sumárov rozhodnutí vnútroštátnych súdov SR, Súdneho dvora Európskej únie (SD EÚ) a Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Poskytuje prehľad najdôležitejších súdnych rozhodnutí, ktoré sú rozdelené podľa formy diskriminácie a typu súdu, ktorý ich vydal. Prostredníctvom portálu www.diskriminacia.sk je databáza prístupná širokej odbornej i občianskej verejnosti. Continue reading

Arni Hole: Rovnosť berieme vážne!

Arni Hole / ODZ, 11. 12. 2014

Prinášame vystúpenie pani Arni Hole, generálnej riaditeľky Ministerstva pre deti, rovnosť a sociálnu inklúziu z Nórska, ktorá v súčasnosti pôsobí v Agentúre EÚ pre základné práva (FRA) vo Viedni, na našom workshope Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí (Bratislava, 11. 12. 2014):
 
V nedávno zverejnenom medzinárodnom rebríčku Svetového ekonomického fóra týkajúceho sa rodových rozdielov sa Slovensko umiestnilo na 90. mieste zo 142 štátov (Nórsko skončilo na 3. mieste). 23. novembra bol uverejnený index Legatum Prosperity Index, ktorý vyhodnocuje 8 ukazovateľov: ekonomickú situáciu, podnikateľské prostredie a príležitosti, verejnú správu, sociálny kapitál, osobnú slobodu, bezpečnosť, zdravie a vzdelanie. Spomedzi 142 hodnotených štátov sa Slovensko umiestnilo na 35. a Nórsko na 1. mieste.

Spoločný pohľad na tieto dva renomované rebríčky naznačuje, na čo sa musíme v našom snažení zamerať. Rodová rovnosť je jednoznačne spojená so všetkými uvedenými ukazovateľmi: dokážete si predstaviť osobnú slobodu alebo požívanie základných ľudských práv bez zohľadnenia skutočného postavenia žien v danom štáte? Bez rodovej citlivosti? Continue reading

Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí

ODZ, 11. 12. 2014

V Bratislave sme 11. decembra 2014 zorganizovali workshop Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí. Zúčastnili sa na ňom zástupkyne a zástupcovia rôznych organizácií a sfér – odbornej a akademickej obce, štátnej správy, podnikateľského sektora, mimovládnych organizácií, Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) vo Viedni aj ambasád Nórska a USA. Hlavné príspevky prezentovali generálna riaditeľka nórskeho Ministerstva pre deti, rovnosť a sociálnu inklúziu Arni Hole, ktorá sa už roky zaoberá touto problematikou a v súčasnosti pôsobí vo FRA, a právnička ODZ Janka Debrecéniová, ktorá sa aktívne zapája do tvorby právnych predpisov s dopadom na napĺňanie princípu rovnosti v praxi. Continue reading

Spoločne za život bez násilia páchaného na ženách

Možnosť voľby / SCWF, 8. 12. 2014

Záujem riešiť problém násilia páchaného na ženách a dievčatách spája. V stredu 10. decembra spojí osobnosti politického i verejného života na Hlavnom námestí v Bratislave, kde sa bude o 17.30 pískať proti tomuto závažnému spoločenskému problému. Podujatie, ktoré organizujú mimovládne organizácie Možnosť voľby a Slovensko-český ženský fond, uzavrie každoročnú medzinárodnú kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Continue reading