head2.png

Diskusia k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch

Projektový tím

ODZ + ŽK, 19. 6. 2019

V spolupráci so združením Ženské kruhy sme 19. 6. 2019 usporiadali úvodné podujatie projektu Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia – facilitovanú diskusiu k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch. Diskusia bola spojená s projekciou filmu a prezentáciou publikácie.

Účastníčky sa zamerali na možnosti a úskalia prezentácie tejto tematiky verejnosti, s cieľom zvýšiť jej povedomie o porušovaní ľudských práv žien pri pôrode a potrebe vytvoriť zásadný tlak na subjekty, ktoré tvoria verejné politiky v oblasti reprodukčného zdravia žien (predovšetkým v oblasti pôrodov) – pre zlepšenie situácie na Slovensku.

Na podujatí sa zúčastnili expertky, manažérky a ďalšie ženy, ktoré sa budú aktívne zúčastňovať na realizácii projektu počas celého jeho trvania. Diskusiu facilitovala výkonná riaditeľka nášho združenia PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., s hlavnými prezentáciami vystúpili Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD. (ODZ) a Ing. Zuzana Krišková, PhD. (ŽK).
 

 

Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 
ACF_logo_black_w