head3.png

Search Results for: vypočítaná nespravodlivosť

Advokácia pre elimináciu vážneho porušovania ľudských práv žien a diskriminácie žien (zamestnanie, reprodukčné práva)

Od júla 2013 do novembra 2014 realizujeme projekt Advokácia pre elimináciu vážneho porušovania ľudských práv žien a diskriminácie žien v oblasti zamestnania a reprodukčných práv na Slovensku. Podporila ho Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundations (New York), v rámci programu Human Rights Initiative 2013.

Projekt prispieva k eliminácii vážneho porušovania ľudských práv žien v dvoch oblastiach – v oblasti zamestnania a reprodukčných práv. V oblasti zamestnania sa zameriava na diskrimináciu žien, ako napr. na diskriminačné prepustenia a diskrimináciu tehotných žien. Osobitnú pozornosť venuje diskriminácii zo strany orgánov verejnej moci a verejných inštitúcií ako zamestnávateľov a systémovým a procesným problémom pri uplatňovaní princípu rovnosti. V oblasti reprodukčných práv zameriava hlavnú pozornosť na nedostatočný prístup ženám ku kvalitnej a prijateľnej antikoncepcii a na nerešpektujúce, nedôstojné a násilné zaobchádzanie so ženami pri pôrodoch. Continue reading