head3.png

Pomôžte nám presadzovať i naďalej ľudské práva žien. Darujte 2 % z dane

2perc_banner_ODZ_w_560x265

Pandémia priniesla nové, ťažké výzvy všetkým. Už na jar 2020 sa ukázalo, že v mimoriadnej situácii sa zdravotná starostlivosť poskytovaná tehotným a rodiacim ženám ešte viac zhoršila a ich práva sú porušované viac ako doposiaľ. Preto sme naše aktivity zamerané na ochranu práv žien výrazne posilnili. Ich realizácia je v tomto čase náročnejšia – zároveň však oveľa viac potrebná a žiadaná.

 

 

Poukázaním 2 % dane nášmu združeniu pomôžete, aby sme ďalej presadzovali ľudské práva žien, osobitne v súvislosti s pôrodmi v slovenských pôrodniciach, ale aj ľudské práva a spravodlivosť v ďalších oblastiach./strong>

 

Návod, ako darovať 2 % ODZ

 

V roku 2020 sme pracovali:

► V rámci nášho ťažiskového projektu Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! sme uskutočnili dotazníkový prieskum o skúsenostiach žien pri pôrodoch. Jeho vážne výsledky už onedlho uverejníme v ďalšej odbornej publikácii, nadväzujúcej na publikácie Ženy – Matky – Telá I. a II.

► Zároveň sme opakovane žiadali kompetentné orgány o dodržiavanie práv žien, ale aj zdravotníckych štandardov a opatrení v pôrodníctve odporúčaných Svetovou zdravotníckou organizáciou a ďalšími odbornými organizáciami.

► Naše úsilie podporila aj ombudsmanka. Spoločnými silami sme nakoniec prispeli napríklad k zrušeniu zákazu sprevádzajúcej osoby pri pôrode.

► Aktívne sme sa zasadzovali aj o riešenie ďalších problémov: poukazovali sme na porušovanie práv seniorov a senioriek, žiadali kompetentné orgány o dodržiavanie práv žien v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a upozorňovali aj na celkové zhoršenie situácie žien.

► A popri tom sme pracovali na ďalších našich už „tradičných“ aktivitách, napríklad:
– zorganizovali sme výzvu vláde a parlamentu na rešpektovanie základných práv a slobôd, ktorú podporilo vyše 9000 ľudí
vzdelávali sme sudcov a sudkyne s cieľom lepšie uplatňovať antidiskriminačné právo
vzdelávali sme aktívne ženy v prešovskom regióne, rozvíjali ich právne vedomie a ľudskoprávne kompetencie
aktívne sme podporovali boj ženských organizácií proti obmedzovaniu práva žien rozhodovať o vlastnom tele
diskutovali sme, šírili osvetu a vzdelávali širokú verejnosť o právach žien
– informovali sme verejnosť prostredníctvom médií aj na portáli Diskriminácia.sk, na našej webovej stránke a Facebooku.

Údaje o našom združení:
sídlo: Záhradnícka ul. č. 52, 821 08 Bratislava
právna forma: občianske združenie
identifikačné číslo – IČO: 30778204
číslo účtu: SK74 0900 0000 0050 4587 5815 (Slovenská sporiteľňa)

 

S vašou podporou môžeme i naďalej pracovať na presadzovaní ľudských práv žien, osobitne v súvislosti s pôrodmi v slovenských pôrodniciach.

 

Ďakujeme za Vašu podporu!