head4.png

Diskriminácia je ilegálna. Bojujte proti nej.

Brusel, 30. 4. 2012 (EK/Justice/Stop Discrimination) – V roku 2012 prebieha nová fáza kampane For Diversity. Against Discrimination. – Za rozmanitosť. Proti diskriminácii. vo forme reklamnej kampane. Zámerom Európskej komisie je pritiahnuť pozornosť k diskriminácii na pracovisku a nasmerovať ľudí čeliacich diskriminácii do národných inštitúcií, ktoré sa venujú rovnosti. Tam môžu nájsť ďalšie informácie o svojich právach a žiadať o radu či pomoc. Kampaň zahŕňa tlačovú, „outdoorovú“ a online reklamu vo všetkých 23 oficiálnych jazyokch EÚ.

Kópie plagátov na stiahnutie a informácie o právach a zodpovednostiach ľudí podľa zákonov EÚ sú k dispozícii na webstránke kampane. Výtlačky plagátov si možno zadarmo objednať v EU Online Bookshop od polovice mája.

Sledujte a zdieľajte kampaň na facebookovej stránke EC Equality News, na Twitteri aFacebooku EU Justice a v skupine LinkedIn EC Equality News.

Tím Stop-Discrimination s radosťou privíta a vopred ďakuje za Vašu podporu pri šírení kampane vo Vašich sieťach.

Viac informácií:

Linky: