head5.png

Európsky rok občanov a občianok 2013 – Trnava, 9. 4. 2013

Informačno-vzdelávacie podujatie ODZ

Právnická fakulta Trnavskej univerzity