head1.png

Hromadná pripomienka na ochranu tehotných žien – veľká novela Zákonníka práce

15. 7. 2011

Vláda a v júli 2011 aj parlament schválili tzv. veľkú novelu Zákonníka práce, do ktorého na podnet nášho združenia zapracovali požiadavky na prepúšťanie tehotných žien v zmysle práva EÚ: zamestnávatelia môžu ukončiť pracovný pomer v skúšobnej lehote s tehotnou alebo dojčiacou ženou a s matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode iba vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom alebo materstvom, a musia to písomne zdôvodniť. V zákonníku je zapracovaný aj druhý návrh ODZ – aby pri prevoze rodičiek do pôrodnice mohli otcovia detí čerpať pracovné voľno.

Už v r. 2010 sme žiadali zosúladiť Zákonník práce s legislatívou EÚ. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo v marci 2011 návrh jeho veľkej novely do medzirezortného pripomienkového konania. V spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami* sme preto vypracovali hromadnú pripomienku (podľa legislatívnych pravidiel vlády) a predložili ju verejnosti so žiadosťou o podporu.

Cieľ hromadnej pripomienky:

• ochrániť tehotné a dojčiace ženy a matky malých detí pred diskriminačným prepúšťaním z práce v skúšobnej dobe
• umožniť všetkým rodičkám prevoz do pôrodnice a naspäť blízkou osobou aj jej účasť pri pôrode

Za 12 dní podporilo hromadnú pripomienku 22 mimovládnych organizácií a 1804 jednotlivcov a jednotlivkýň. 28. marca 2011 sme ju zaslali ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefovi Mihálovi. Našu pripomienku si osvojili aj podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Aby sme presadili ustanovenia navrhované v hromadnej pripomienke, intenzívne sme komunikovali so zodpovednými pracovníkmi a pracovníčkami ministerstva v celom procese. Naše návrhy ministerstvo do novely z veľkej časti zapracovalo. Zapracovanie celých navrhovaných formulácií sme chceli dosiahnuť na rokovaní s ministerstvom v rámci tzv. rozporového konania. Ministerstvo však tento legislatívny proces nezvládlo – rokovanie nezorganizovalo, a tak nám zabránilo dotiahnuť vec až do konca. Porušilo tým aj vlastné legislatívne pravidlá.

Proces pripomienkového konania nebol zo strany ministerstva úplne korektný. Napokon sa naše pripomienky dostali do Zákonníka práce v užšej podobe, než sme ich navrhovali. Napríklad čerpať pracovné voľno pri prevoze do pôrodnice môže iba otec dieťaťa, nie partner rodičky (predtým šlo o manžela rodičky). Napriek tomu zapracovanie našich návrhov považujeme za úspech. Tento advokačný prípad môže významne prispieť k právnej ochrane tehotných a dojčiacich žien aj žien s malými deťmi aj k odstráneniu diskriminácie rdičiek žijúcich mimo manželstva v konkrétnych životných situáciách.
 
Čítajte viac
 

Pozrite aj:

 

Pozn.:

* Občan, demokracia a zodpovednosť – OZ Možnosť voľby – ASPEKT – Slovenský zväz telesne postihnutých – OZ Žena v tiesni – Združenie občianskej sebaobrany – Queer Leaders Forum – Profesionálne ženy – Asociácia Fórum žien 2000 – združenie Art-Live – OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa – Iniciatíva Inakosť – POPI-Slovensko – Centrum rodových štúdií na FiF UK – OZ Antigona – Spoločnosť pre plánované rodičovstvo – Ženská loby Slovenska – Materské centrum Budatko – Fórum pre rómske ženy / Forum pale Romnja – OZ Spolupráca – Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Klub detí a mládeže – OZ Pro Natal