head3.png

Keď vyrastiem, chcem fair play!

Práca žien je ešte stále hodnotená nižšie ako práca mužov. Pomôžte nám to zmeniť.

Inštitút rodovej rovnosti, 11. 10. 2014

Kampaň Keď vyrastiem nehovorí len o detských snoch chlapcov a dievčat, ale aj o ich obmedzeniach, a hlavne o realite rodovej nerovnosti, s ktorou sa vo svojom pracovnom a súkromnom živote stretnú. Veríme, že prináša možnosť zamyslieť sa nad postavením žien a mužov v našej spoločnosti a nad problémami, ktoré z rodovej nerovnosti vyplývajú pre jednotlivé ženy a mužov, ako aj pre celú spoločnosť.

Ked_vyrastiem_banner_dievca


Kampaň na facebooku

 

Viac informácií k projektu: www.institutrr.sk, www.gender.gov.sk

Kampaň sa realizuje v rámci národného projektu Inštitút rodovej rovnosti, ktorý implementuje Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inkluzia.