head5.png

REPRODUKCIA versus PRODUKCIA. Začarovaný kruh diskriminácie žien (konferencia)

ODZ, 13. 10. 2014

Pre odbornú verejnosť pripravujeme konferenciu REPRODUKCIA versus PRODUKCIA. Začarovaný kruh diskriminácie žien, s cieľom prispieť k systémovým zmenám v oblasti presadzovania rodovej rovnosti a ľudských práv žien. Konferencia sa bude venovať výskumným zisteniam týkajucim sa diskriminácie žien na trhu práce v kontexte reprodukčných práv a širším súvislostiam začarovaného kruhu diskriminácie žien s vážnymi dopadmi na ich zdravie, dôstojnosť, sebaúctu, autonómiu, ekonomickú nezávislosť a celkovo na pocit šťastia a životnej pohody – teda so zásadnými dopadmi na realizáciu ich ľudských práv a na ich slobodu. Zameria sa aj na ľudské práva žien v kontexte reprodukčných práv, najmä na ich porušovanie pri pôrodoch, presnejšie pred, počas a po pôrodoch v pôrodniciach na Slovensku.
 
Konferencia sa koná v stredu 29. októbra 2014 od 9:00 do 16:30 hod. v Austria Trend Hoteli na Vysokej ulici č. 2A v Bratislave.
 

 
V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese sekretariat@odz.sk – najlepšie do štvrtka 23. októbra, keďže kapacita miestnosti je limitovaná.

 

Podujatie realizujeme v spolupráci so združením Ženské kruhy a s finančnou podporou Open Society Foundations, Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 spravovaného NOS-OSF a Veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku.

Projekt Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií bol podporený sumou 68 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.

 
ODZ_logo_farba_512_zmensene

ZK_logo1_w_hl

OSF-I_logo_w

OSF_logo_2_wOSF_zarovno