head4.png

Zmenili sme sídlo aj adresu

ODZ, 1. 8. 2014
 
Naše občianske združenie zmenilo sídlo aj adresu – od 1. augusta sídlime na Záhradníckej ulici č. 52 (na rohu Záhradníckej a Miletičovej, neďaleko trhoviska). Telefónne linky, e-mailové adresy a obe web stránky ostávajú nezmenené.
 

Aktuálne základné informácie o našom združení:

 
Názov združenia je „Občan, demokracia a zodpovednosť“; skratka názvu je „ODZ“.
Anglický ekvivalent názvu združenia je „Citizen, Democracy and Accountability“; skratka anglického názvu je „CDA“.

Združenie sídli na adrese Záhradnícka 52, 821 08 Bratislava.
 
Kontakt: