head3.png

POZÝVAME: Film Medzi nami + diskusia na tému ľudských práv žien pri pôrodoch

Kino Pocity / Before I Met You – Medzi nami, 30. 10. 2019

Pozývame Vás na projekciu filmu Medzi nami (Before I Met You) a diskusiu na tému ľudských práv žien pri pôrodoch s režisérkou filmu Zuzanou Límovou a ľudskoprávnou aktivistkou Šarlotou Pufflerovou zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Viac o filme, ktorý po svojom uvedení vyvolal celospoločenskú diskusiu, si môžete prečítať tu: www.beforeimetyoufilm.com/sk.
 
MEDZI NAMI + DISKUSIA S REŽISÉRKOU – Before I Met You, IT, 2016, 67 min., r. Zuzana Límová

KEDY A KDE: Utorok 19.11. 2019 o 19:30, kino Pocity – Prešov
 
Záleží vám na tom, v akých podmienkach (sa) rodíme? Zaujíma vás, či a ako sú v slovenských pôrodniciach porušované práva žien? Chcete sa dozvedieť, ako efektívne presadzovať ľudské práva žien pri pôrodoch? Potom je toto podujatie určené pre vás.
 
Dokumentárny film Zuzany Límovej je intímnym pohľadom za zatvorené dvere pôrodníc, kam môžu zvyčajne vstúpiť len budúce “mamičky”. Je exkurziou na miesta, kde sa zázrak zrodenia stal len bežnou rutinou a každý, vrátane pôrodných asistentiek a lekárov, podlieha absurdným pravidlám platným už desiatky rokov. Hoci by sa ženy počas najprirodzenejšieho procesu ľudského života mali sústrediť predovšetkým samy na seba, musia sa riadiť pokynmi zdravotníkov a zastaranými procedúrami bez ohľadu na ich vlastné pocity či potreby. Svedectvá tých, ktoré v sebe našli odvahu prehovoriť, dopĺňajú zábery zachytené počas všedných dní v štátnej pôrodnici. Situačné rozhovory s personálom odkrývajú temnú stránku zdravotníctva, kde sú rutina a medikácia dôležitejšie než ľudská dôstojnosť. Aký je to pocit priviesť na svet nový život v týchto podmienkach? Film Medzi nami na túto otázku odpovie.

● Zuzana Límová je nezávislá novinárka a dokumentaristka. Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a réžiu na medzinárodnej škole ZeLIG – School for Documentary, Television and New Media v talianskom Bolzane. Tú ukončila autorským dokumentom Medzi nami, ktorý prispel k diskusii o slovenskom pôrodníctve.

● Šarlota Pufflerová je psychologička a výkonná riaditeľkou združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Zároveň prispieva k advokačným aktivitám, monitoringu a systematickému presadzovaniu ľudských práv žien.

● Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) je nezávislá nezisková organizácia, ktorá už viac ako 25 rokov presadzuje uplatňovanie práva všetkých na ľudskú dôstojnosť a rovnosť, ochranu pred diskrimináciou, zodpovednosť verejnej moci a plné uplatňovanie ľudských práv žien v každodennom živote. Združenie sa zúčastňuje na tvorbe legislatívy a verejných politík súvisiacich s napĺňaním princípu rovnosti, monitoruje ich realizáciu, vedie strategické súdne spory a vzdeláva rôzne segmenty spoločnosti (napr. súdnictvo, školstvo, verejná správa, polícia). Organizuje tréningové kurzy, školenia, workshopy, konferencie a diskusné fóra, informuje odbornú a občiansku verejnosť o uplatňovaní ľudských práv a diskriminácii: www.odz.sk, www.diskriminacia.sk.
 
Dve publikácie na danú tému sú voľne k dispozícii na webových stránkach združenia:

 
Vstupné: 4 € / 3 € (s preukazom FK)
 
© Kino Pocity / Before I Met You – Medzi nami, 2019
Informácia bola uverejnená na sociálnej sieti Facebook 30. 10. 2019 v rubrike Podujatia.

 
 
Aktivitu sme realizovali s finančnou podporou programu ACF – Slovakia a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizujú vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 
ACF_logo_black_w