head5.png

Šarlota Pufflerová k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv

ODZ, 19. 6. 2014

Výkonná riaditeľka nášho združenia Šarlota Pufflerová informovala a diskutovala o Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR v spravodajskej relácii Slovenskej televízie Správy a komentáre. Ako členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa aktívne zúčastnila celého doterajšieho procesu vypracovania stratégie, spolu s právnou expertkou ODZ a členkou rady Jankou Debrecéniovou. V relácii diskutovala s Marcelou Dobešovou z OZ Fórum života, stanovisko ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktoré stratégiu predkladá do vlády, vyjadril riaditeľ jeho tlačového odboru Peter Susko.
 


 

Pozrite aj: