head6.png

Komisár pre ľudské práva upozorňuje na porušovanie práv žien pri pôrodoch. Poukazuje aj na SR

ODZ, 22. 7. 2016

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks vydal včera (21. 7.) všeobecný komentár k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu žien, v ktorom poukazuje na najzávažnejšie aspekty porušovania ľudských práv žien v tejto oblasti. Návrhmi konkrétnych opatrení vyzýva vlády členských štátov Rady Európy, aby odstránili nedostatky a zabezpečili nápravu. Vo viacerých problematických prípadoch osobitne menuje Slovensko, pričom vychádza aj z nedávnych záverečných zistení Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (výbor CEDAW).

V otázke pôrodov a starostlivosti o zdravie rodiacich žien, ktorej venuje značnú pozornosť, sa odvoláva na výskumnú správu ŽENY – MATKY – TELÁ, ktorú minulý rok vydalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy a expertkami ďalších mimovládnych organizácií. Túto správu menuje ako jedinú spomedzi obdobných správ vypracovaných v jednotlivých štátoch.

„Priama odvolávka na našu správu v komentári komisára Muižnieksa je veľkým úspechom dlhoročnej práce našej organizácie. Rovnako aj využitie záverečných zistení výboru CEDAW, ku ktorým sme, spolu s ďalšími mimovládkami venujúcimi sa právam žien, prispeli aj my,“ konštatuje právna expertka Janka Debrecéniová, zástupkyňa výkonnej riaditeľky ODZ.

„Rovnako nás teší, že sa sexuálnym a reprodukčným zdravím žien opakovane zaoberajú najvyšší kompetentní v Európe. Teraz sú na rade vláda a ďalšie orgány na Slovensku, aby tejto boľavej téme konečne venovali pozornosť, ktorú si zasluhuje a plne rešpektovali, chránili a aktívne presadzovali ľudské práva žien. Doteraz sa tak, žiaľ, deje len veľmi málo,“ podotýka Janka Debrecéniová.

Nils Muižnieks sa v komentári vyjadruje k viacerým oblastiam sexuálneho a reprodukčného zdravia žien, v ktorých kritizuje pretrvávajúcu diskrimináciu žien, porušovanie ich ľudských práv a škodlivé stereotypy vo vzťahu k ženám. Venuje sa najmä otázkam prístupu k antikoncepcii, porušovania práv žien pri pôrodoch a sexuálnej výchovy. Volá tiež po prístupe k bezpečným interrupciám plne rešpektujúcim ľudskoprávne štandardy a dohovory. Upozorňuje na viacnásobnú diskrimináciu žien a dievčat z rôznych menšinových skupín spoločnosti, práva ktorých sú masívne porušované – napr. žien z rómskych komunít, so zdravotným postihnutím, migrantiek, LBT žien, žien žijúcich v chudobe či v rurálnom prostredí, ako aj mladých žien a dievčat a senioriek.

Pozrite aj: