head4.png

Verejná diskusia: Sudcovia o sudcoch

Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS – OSF) pozýva na verejnú diskusiuSudcovia o sudcoch – Spomienka na sudcu Juraja Majchráka. Cieľom je vytvoriť priestor na výmenu rôznych pohľadov a názorov na súčasné problémy a výzvy súčasnej slovenskej justície. Diskusia poskytne možnosť verejnosti klásť otázky priamo sudcom a sudkyniam a ostatným domácim a zahraničným odborníkom/odborníčkam. Diskusia sa koná rok od smrti významného slovenského sudcu Juraja Majchráka.

Kedy a kde:

• sobota 14. apríla 2012 od 18.00
• KC Dunaj – Bratislava, vchod z Nedbalovej ulice, 4. posch. (centrum)

Diskusia sa bude venovať témam:

  • Spomienka na život a odkaz sudcu Juraja Majchráka
  • Kam sa posunulo súdnictvo od Nežnej revolúcie – máme vybudovaný pomerne vyspelý súdny systém, fungujú však súdy tak ako majú?
  • Je politika nad súdmi alebo súdy nad politikou – súdnictvo by malo byť nezávislé od vlád, každá vláda však prijíma pre súdy také zákony, aké jej vyhovujú
  • Aký je etický kredit sudcov v spoločnosti, sú najvyšší predstavitelia súdnej moci morálnymi autoritami, potrebujú sudcovia verejnú kontrolu a prijatie Etického kódexu?
  • Prečo viac ako 70 % občanov neverí slovenským súdom?

 

Diskutujúci sudcovia a sudkyne:
Katarína Javorčíková, sudkyňa, prezidentka združenia Sudcovia Za otvorenú justíciu
Ludvík Bradáč, sudca, čestný prezident Združenia sudcov Slovenska
Werner S. Koster, vyšetrujúci sudca Okresného súdu v Rotterdame
Jan Vyklický, sudca, čestný prezident Soudcovské unie ČR

Pozvaní hostia:
Tomáš Borec, budúci minister spravodlivosti SR
Dana Bystrianska, sudkyňa, prezidentka Združenia sudcov Slovenska
Ida Hanzelová, sudkyňa, členka Súdnej rady SR
Gerhard Reissner, prezident Európskej asociácie sudcov
Juraj Sopoliga, sudca, člen Súdnej rady SR
Gunter Woratsch, čestný prezident Medzinárodnej asociácie sudcov
Lucia Žitňanská, bývalá ministerka spravodlivosti SR

Moderuje: Richard Dírer

 

Kontakt:

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation
Baštová 5, 811 03 Bratislava
Tel.: 02-5441 4730
www.osf.sk