head1.png

Vzdelávame a posilňujeme ženy v otázkach ich ľudských práv

ODZ, 17. 11. 2019

Cez víkend sme sa v Prešove stretli a diskutovali so ženami na dvoch podujatiach, ktoré nadväzovali na interaktívny diskusno-vzdelávací workshop našej partnerskej organizácie – združenia Ženské kruhy (konaný 16. 11.). Workshop bol určený tehotným ženám aj ženám pôsobiacim v komunitách ako duly a laktačné poradkyne. Jeho hlavnou témou bolo informovanie a diskusia o ľudských právach žien pri pôrode, s cieľom posilniť skupinu aktívnych žien v regióne a pripraviť ich na presadzovanie pozitívnych zmien v pôrodnej starostlivosti.

Lektorky Zuzana Krišková (predsedníčka OZ Ženské kruhy) a Šarlota Pufflerová (výkonná riaditeľka ODZ) prezentovali hlavnú tematiku workshopu spojenú s ukážkou z dokumentárneho filmu Zuzany Límovej Medzi nami, zobrazujúcu pôrod v slovenských pôrodniciach. Účastníčky rozdelené do skupín spoločne identifikovali práva žien, ktoré boli pri ňom porušené. VW 16112019 Presov (1a)_m_170x110

Nadväzujúce podujatie organizované naším združením, ktoré sa konalo tiež 16. 11. s názvom Posilnime sa v presadzovaní práv žien pri pôrode sa zameralo na efektívnu komunikáciu. Vo facilitovanej diskusii sme spoločne so ženami preskúmali možnosti žien plánujúcich svoj pôrod v nemocnici rozvíjať svoje komunikačné spôsobilosti. Lektorky im pritom poskytovali odborné konzultácie a pomáhali nastaviť strategické ciele tak, aby sa dostavili dlhodobé účinky výsledkov ich práce. Aktivity na workshope sa súčasne zamerali na rozvoj asertívnych spôsobilostí žien v záujme rešpektovania a presadzovania ich práv pri pôrode.

Druhým podujatím nášho združenia bolo pracovné stretnutie s aktivistkami občianskych organizácií a združení v regióne, ktoré sa vo svojej činnosti zameriavajú na problémy žien. Stretnutie sa konalo 17. 11. taktiež v Prešove. Účastníčky počas neho diskutovali o ľudských právach žien, rodovej rovnosti a nerovnovážnom prístupe k moci, a to predovšetkým v oblasti pôrodníctva a s využitím konkrétnych podnetov a skúseností z bežnej praxe v slovenských pôrodniciach.

Pracovné stretnutie zároveň prispelo k prepojeniu a spolupráci našich združení a zapojených mimovládnych organizácií z východného Slovenska. Vzájomne sme VW 17112019 Presov (12a)_orez_170x110zdieľali svoje skúsenosti s problematikou, ktorej sa venujeme a s presadzovaním pozitívnych riešení v praxi. Cieľom takéhoto sieťovania našich organizácií je o. i. zvýšiť efektívny tlak na tvorcov/tvorkyne verejných politík v oblasti zdravia.

Podujatia prispeli k vzdelávaniu účastníčok, zvyšovaniu ich povedomia o ľudských právach žien a k posilňovaniu ich spôsobilostí pri presadzovaní ľudských práv zraniteľných skupín – špecificky žien a detí. Osobitne sa zamerali na dobrú prax v pôrodnej starostlivosti a na uplatňovanie ľudských práv žien v tejto oblasti. Súčasne tiež podporili zvyšovanie sebavedomia žien pri vytváraní sústredeného tlaku na zodpovedných, s potenciálom zvýšiť participáciu cieľových skupín na advokačných aktivitách.

 

Fotogaléria:

 
Podujatia sme realizovali s finančnou podporou programu ACF – Slovakia, Nadácie Volkswagen a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizujú vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Nad_vW_logo-3D_2016_R_v01_sni_202x53

ACF_logo_black_w