head2.png

Ak moc nekontrolujeme, zvrhne sa

Denník N, 11. 3. 2015

Občianske združenie eduRoma vyzvalo odborníkov a odborníčky z oblasti psychológie, psychiatrie a práva, aby sa vyjadrili k videu, na ktorom košickí policajti týrajú deti. Hodnotia aj rozhodnutie súdu, ktorý ich zbavil obvinenia.

Košických policajtov – deväť mužov a jednu ženu – zbavili obvinenia, pretože údajne neexistujú jednoznačné dôkazy o tom, že týrali rómskych chlapcov podozrivých z prepadnutia 66-ročnej dôchodkyne. Po prečítaní tejto správy sa nemožno ubrániť dojmu, že ide o jeden z prejavov rasizmu, keď to, čo platí pre bielych, neplatí pre Rómov. Inými slovami, zločin spáchaný na rómskych chlapcoch vzbudí menej rozhorčenia a súcitu (ak vôbec) ako zločin spáchaný na bielych deťoch. Pravdepodobnosť, že úsudok sudkyne je daňou za rozšírený a tolerovaný rasizmus, je vysoká. Zoberme len do úvahy množstvo nepravdivých a skreslených informácií šírených o Rómoch a Rómkach, intenzitu dehonestujúcich až nenávistných obvinení voči Rómom, a to aj vo verejnom a politickom diskurze! Väčšina občanov ich považuje za „prirodzené“, „normálne“ a „zaslúžené“.

Správanie policajtov k rómskym chlapcom je bez akýchkoľvek pochybností hanebné. Po prvé preto, že týrali maloleté deti, ktoré sa nevedeli a nemohli účinne brániť.

Po druhé preto, že policajti zneužili svoju inštitucionálnu moc a kolektívne sa zúčastnili činnosti, ktorá je v rozpore so zákonom, s predpismi a s poslaním samotnej inštitúcie polície. Jednoducho si prisvojili právo potrestať chlapcov za podozrenie, že okradli 66-ročnú dôchodkyňu.

Po tretie, išlo o rafinovaný spôsob kombinácie psychického a fyzického týrania, keďže chlapcov donútili, aby sa navzájom trestali. Svojím konaním ohrozili duševné zdravie chlapcov, spôsobili im traumu, ktorá negatívne ovplyvní ich morálny vývin.

Zneužívanie moci je predmetom bádania sociálnej psychológie už desaťročia a za ten čas sa zhromaždilo dosť poznatkov o tom, že je častým javom. Americký sociálny psychológ Milgram skúmal podmienky, za ktorých sú normálni ľudia ochotní ubližovať iným len preto, aby vyhoveli príkazu nadriadenej autority. Zistil, že až 65 percent ľudí je ochotných uchýliť sa k neprimeranému – až život ohrozujúcemu – trestu za to, že dotyčný spravil chybu v pamäťovej úlohe.

Početné variácie a opakovanie týchto výskumov v rozdielnych spoločenských podmienkach potvrdili, že riziko zneužívania moci je vysoké, pokiaľ sa moc inštitucionalizovanej autority dôsledne neobmedzí a nekontroluje. Preto musia inštitúcie (či už je to väznica, policajný okrsok…) urobiť všetky systémové opatrenia, aby riziko zneužitia moci čo najviac znížili (dobre nastaviť systém vnútornej kontroly).

Je pravdepodobné, že v tomto prípade zlyhali nielen konkrétni policajti, ale tiež kontrolné mechanizmy inštitúcie, v ktorej pracovali. Keď zlyhal aj súd a ďalšie inštitúcie štátu, je na nás občanoch, aby sme žiadali nápravu. Ak necháme bezprávie páchané na rómskych chlapcoch bez povšimnutia, podporíme tým beztrestnosť zneužívania moci – čo sa týka všetkých. Pokiaľ zlyháme v ochrane práv rómskych detí, ohrozíme tým rešpektovanie práv všetkých detí. Spravodlivosť a právo sú nedeliteľné.

Čítajte viac

Jana Plichtová (psychologička) (zamknutý obsah)
 

Ďalšie príspevky:

Ivan Lukšík, Michal Zálešák, Gabriel Bianchi, Jozef Hašto, Miron Zelina

 
© N Press, 2015
Článok uverejnil Denník N v rubrike Rozhovor a portál DennikN.sk v rubrike Komentáre 11. 3. 2015 o 16:28

 

Stiahnite si:

Pozrite aj: