head1.png

Podporte nás

Presadzujeme ľudské práva žien, bránime ich pred diskrimináciou, informujeme verejnosť a zodpovedných:

► V r. 2018 sme poskytovali poradenstvo viacerým diskriminovaným ženám, niektoré sme zastupovali aj v súdnych konaniach. V dvoch sporoch sme dosiahli významné úspechy: v jednom súd rozhodol o neplatnosti výpovede zamestnankyne štátnej inštitúcie, v druhom našej klientke priznal výrazné finančné zadosťučinenie ako náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej diskrimináciou pri prepúšťaní. ► Systematicky sme vzdelávali o ľudských právach a diskriminácii – napríklad mladých ľudí na vysokých školách, ľudí vo väzniciach, pôrodné asistentky či verejnosť. ► Vydali sme publikáciu ŽENY – MATKY – TELÁ II (pokračovanie publikácie o porušovaní práv žien v pôrodniciach) a vyvíjali tlak na ministerstvo zdravotníctva i ďalšie inštitúcie, aby situáciu systémovo riešili. ► Poskytli sme veľa rozhovorov a informácií médiám, aby sa o právach žien dozvedalo čo najviac ľudí. ► Verejnosť neustále informujeme aj na portáli Diskriminácia.sk, na našej webovej stránke a Facebooku.

Vaša podpora nám umožní pokračovať v dôležitých aktivitách.

Číslo nášho účtu: SK74 0900 0000 0050 4587 5815 (Slovenská sporiteľňa)

DARUJTE 2 % NA NAŠE AKTIVITY!

Pozn.: Ak ste v roku 2018 “dobrovoľníčili”, môžete nám darovať až 3 % (pozrite v závere).

Ako?


sipka_doprava_cerv2_g

Zamestnanec / zamestnankyňa:

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (nižšie ho nájdete aj s vyplnenými údajmi o ODZ). Darovaná suma musí byť najmenej 3 eurá. Do 30. apríla 2019 doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sám/sama, musíte doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu… a odovzdať daňové priznanie daňovému úradu už do 31. marca 2019.

Môžete nám oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 %, tak, že zaškrtnete krížikom na konci Vyhlásenia súhlas so zaslaním Vašich údajov.

sipka_doprava_cerv2_g

Živnostník / živnostníčka a iné fyzické osoby:

V daňovom priznaní vyplňte údaje o našom združení (pozrite nižšie) a sumu, ktorá sa rovná 2 % z Vašej dane z príjmu – musí byť najmenej 3 eurá. Daňové priznanie odovzdajte daňovému úradu a zaplaťte daň najneskôr do 31. marca 2019 (ak si nepredĺžite lehotu na podanie daňového priznania).

Môžete nám oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 %, tak, že zaškrtnete krížikom súhlas so zaslaním Vašich údajov na konci Vyhlásenia – v VIII. oddieli pri type A (str. 5), resp. v XII. oddieli pri type B (str. 12). Formuláre s vyplnenými údajmi o ODZ nájdete nižšie.

Údaje o združení Občan, demokracia a zodpovednosť:

  • sídlo: Záhradnícka ul. č. 52, 821 08 Bratislava
  • právna forma: občianske združenie
  • identifikačné číslo – IČO: 30778204

Daňové priznanie fyzických osôb:


sipka_doprava_cerv2_g

Právnická osoba:

Právnické osoby môžu darovať 2 % alebo 1 % dane z príjmu, najmenej však 8 eur.

Môžete nám darovať 2 %, ak ste až do termínu podania daňového priznania (napr. 31. 3. 2019) venovali niektorej zaregistrovanej organizácii aspoň 0,5 % svojej dane z príjmu ako dar na verejnoprospešný účel. Ak nie, môžete darovať iba 1 %. Údaje o našom združení nájdete vyššie.

Príslušnú sumu uveďte v VI. časti daňového priznania pre právnické osoby (str. 12).


sipka_doprava_cerv2_g

Ako poukázať 3 %:

3 % darujete rovnakým postupom ako 2 % (pozrite vyššie), len navyše zaškrtnete krížikom príslušné políčko vo Vyhlásení o poukázaní podielu… Daňovému úradu musíte taktiež doručiť aj potvrdenie o svojej dobrovoľníckej činnosti.

Potvrdenie Vám vystaví tzv. prijímateľ dobrovoľníckej činnosti, teda organizácia alebo osoba, pre ktorú ste v roku 2018 dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín (nemusí to byť tá istá ako organizácia, ktorej poukazujete 3 %). Môže ho vystaviť aj tzv. vysielajúca organizácia, ktorá vysiela dobrovoľníka/ dobrovoľníčku do zahraničia alebo aby vykonal/a nejakú aktivitu v prospech niekoho iného a pod.

40 hodín môžete odpracovať aj pre viac organizácií – v tom prípade musíte doložiť potvrdenia od všetkých. Tieto organizácie nemusia byť registrované v zozname prijímateľov dvoch percent z daní.

Podrobnejšie informácie

Vzory potvrdení o dobrovoľníckej činnosti:

Ďakujeme!

Naše združenie je zaregistrované Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov dvoch percent z daní fyzických a právnických osôb pod číslom 5664.

Viac informácií nájdete na špecializovanej webovej stránke www.Rozhodni.sk alebo na stránke Finančnej správy SR.


sipka_doprava_cerv2_g

Ďalšie možnosti podpory nášho združenia

 

Niektoré naše predošlé aktivity v skratke:

01_infograf_publ_ZMT_thumb_560x560 03_infografika_Reportovanie_Cedaw_bez_banneru-page-001 02_infograf_okruhly_stol_thumb_560x560 04_infograf_vzdel_thumb_560x560