head5.png

Podporte nás

Vďaka Vašej podpore budeme aj naďalej presadzovať práva žien v pôrodniciach, o dôležitých zisteniach informovať verejnosť a zasadzovať sa o pozitívne zmeny.
Budeme poskytovať poradenstvo diskriminovaným ženám a zastupovať ich v súdnych sporoch. Budeme pokračovať aj v riešení ďalších problémov ľudských práv a diskriminácie.

Vaša podpora nám umožní robiť to ďalej a nezávisle od vládnych dotácií.

DARUJTE 2 % NA NAŠE AKTIVITY!

Poznámka: Ak ste v roku 2017 odpracovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžete nám darovať až 3 % (pozrite v závere).

Ako?

tri_sipky-page-001

Zamestnanec / zamestnankyňa:

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (nižšie ho nájdete už s vyplnenými údajmi o ODZ). Darovaná suma musí byť najmenej 3 eurá. Do 30. apríla 2018 doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sám/sama, musíte doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu… a odovzdať daňové priznanie daňovému úradu už do 31. marca 2018.

Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 %, zaškrtnite krížikom na konci Vyhlásenia súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 
tri_sipky-page-001

Živnostník / živnostníčka a iné fyzické osoby:

V daňovom priznaní vyplňte údaje o našom združení (pozrite nižšie) a sumu, ktorá sa rovná 2 % z Vašej dane z príjmu – musí byť najmenej 3 eurá. Daňové priznanie odovzdajte daňovému úradu a zaplaťte daň najneskôr do 31. marca 2018 (ak si nepredlžujete lehotu na podanie daňového priznania).

Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 %, zaškrtnite krížikom na konci Vyhlásenia v VIII. oddieli (typ A), resp. v XII. oddieli (typ B) súhlas so zaslaním Vašich údajov.
.

Údaje o združení Občan, demokracia a zodpovednosť:

  • sídlo: Záhradnícka ul. č. 52, 821 08 Bratislava
  • právna forma: občianske združenie
  • identifikačné číslo – IČO: 30778204

Daňové priznanie fyzických osôb:

 
tri_sipky-page-001

Právnická osoba:

Právnické osoby môžu darovať 2 % alebo 1 % dane z príjmu, najmenej však 8 eur.

Môžete nám darovať 2 %, ak ste až do termínu podania daňového priznania (napr. 31. 3. 2018) venovali niektorej zaregistrovanej organizácii aspoň 0,5 % svojej dane z príjmu ako dar na verejnoprospešný účel. Ak nie, môžete darovať iba 1 %.

Príslušnú sumu uveďte v VI. časti daňového priznania pre právnické osoby.

 
tri_sipky-page-001

Ako poukázať 3 %:

3 % darujete rovnakým postupom ako 2 % (pozrite vyššie), len navyše musíte doručiť daňovému úradu aj potvrdenie o svojej dobrovoľníckej činnosti.

Potvrdenie Vám vystaví tzv. prijímateľ dobrovoľníckej činnosti, teda organizácia alebo osoba, pre ktorú ste v roku 2017 dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín (nemusí to byť tá istá ako organizácia, ktorej poukazujete 3 %). Môže ho vystaviť aj tzv. vysielajúca organizácia, ktorá vysiela dobrovoľníka/ dobrovoľníčku do zahraničia alebo aby vykonal/a nejakú aktivitu v prospech niekoho iného a pod.

40 hodín môžete odpracovať aj pre viac organizácií – v tom prípade musíte doložiť potvrdenia od všetkých. Tieto organizácie nemusia byť registrované v zozname prijímateľov dvoch percent z daní.

Podrobnejšie informácie

Vzory potvrdení o dobrovoľníckej činnosti:

Ďakujeme!

 
Naše združenie je zaregistrované Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov dvoch percent z daní fyzických a právnických osôb pod číslom 5664.

Viac informácií nájdete na špecializovanej webovej stránke www.Rozhodni.sk alebo na stránke Finančnej správy SR.
 

Ďalšie možnosti podpory nášho združenia

 

Niektoré naše aktivity v skratke:

01_infograf_publ_ZMT_thumb_560x560 02_infograf_okruhly_stol_thumb_560x56003_infografika_Reportovanie_Cedaw_bez_banneru-page-00104_infograf_vzdel_thumb_560x560