head6.png

Podporte nás

POZOR! Nestraťte možnosť darovať 2 % dane!
Viac info

Presadzujeme ľudské práva žien, bránime ich pred diskrimináciou, informujeme verejnosť a zodpovedných:

► V r. 2019 sme poskytovali poradenstvo viacerým diskriminovaným ženám, niektoré sme zastupovali aj v súdnych konaniach. Dosiahli sme už významné úspechy: v jednom spore súd vyhlásil výpoveď zamestnankyne štátnej inštitúcie za neplatnú a naša klientka sa po 10 rokoch konečne vrátila do svojej pôvodnej práce. V druhom súd našej klientke priznal výrazné finančné zadosťučinenie ako náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej diskrimináciou pri prepúšťaní. ► Systematicky sme vzdelávali o ľudských právach a diskriminácii – napríklad sudcov a sudkyne, pôrodné asistentky, vysokoškolských študentov a študentky, ale aj aktívne ženy a celkovo verejnosť. ► Po vydaní druhej publikácie o porušovaní práv žien v pôrodniciach ŽENY – MATKY – TELÁ II sme spustili ďalší hĺbkový výskum tohto problému a zapojili doň množstvo žien. Jeho závery budeme taktiež publikovať v osobitnej publikácii a v médiách, aby sme prispeli k zásadnému zlepšeniu situácie. ► Naše analytické zistenia využila osobitná spravodajkyňa OSN vo svojej správe o násilí na ženách, predloženej Valnému zhromaždeniu OSN. ► Poskytli sme veľa rozhovorov a informácií médiám, aby sa o právach žien dozvedalo čo najviac ľudí. ► Verejnosť neustále informujeme aj na portáli Diskriminácia.sk, na našej webovej stránke a Facebooku.

Vaša podpora nám umožní pokračovať v dôležitých aktivitách.

DARUJTE 2 % NA NAŠE AKTIVITY!

Pozn.: Ak ste v roku 2019 “dobrovoľníčili”, môžete nám darovať až 3 % (pozrite v závere).

 

Údaje o združení Občan, demokracia a zodpovednosť:
  • sídlo: Záhradnícka ul. č. 52, 821 08 Bratislava
  • právna forma: občianske združenie
  • identifikačné číslo – IČO: 30778204
  • číslo účtu: SK74 0900 0000 0050 4587 5815 (Slovenská sporiteľňa)

 

AKO DAROVAŤ 2 %?

Pozn.: IČO vpisujte sprava (napr. vynechaním viacerých medzier pri ľavom okraji kolónky).

sipka_doprava_cerv2_g

Zamestnanec / zamestnankyňa:

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (nižšie ho nájdete aj s vyplnenými údajmi o ODZ). Darovaná suma musí byť najmenej 3 eurá. Do 30. apríla 2020 doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sám/sama, musíte doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu… a odovzdať daňové priznanie daňovému úradu už do 31. marca 2020.

Budeme rady, keď nám oznámite, že ste nám zaslali svoje 2 % – tak, že zaškrtnete krížikom na konci Vyhlásenia súhlas so zaslaním Vašich údajov.

sipka_doprava_cerv2_g

Živnostník / živnostníčka a iné fyzické osoby:

V daňovom priznaní vyplňte údaje o našom združení (pozrite nižšie) a sumu, ktorá sa rovná 2 % z Vašej dane z príjmu – musí byť najmenej 3 eurá. Daňové priznanie odošlite daňovému úradu a zaplaťte daň najneskôr do 31. marca 2020 (ak si nepredĺžite lehotu na podanie daňového priznania).

Budeme rady, keď nám oznámite, že ste nám zaslali svoje 2 %: zaškrtnite krížikom súhlas so zaslaním Vašich údajov na konci Vyhlásenia – v VIII. oddieli pri type A (str. 5), resp. v XII. oddieli pri type B (str. 12).

Daňové priznanie fyzických osôb:

Online:

Tlačivá:


sipka_doprava_cerv2_g

Právnická osoba:

Právnické osoby môžu darovať 2 % alebo 1 % dane z príjmu, najmenej však 8 eur.

Môžete nám darovať 2 %, ak ste až do termínu podania daňového priznania (napr. 31. 3. 2020) venovali niektorej zaregistrovanej organizácii aspoň 0,5 % svojej dane z príjmu ako dar na verejnoprospešný účel. Ak nie, môžete darovať iba 1 %. Údaje o našom združení nájdete vyššie.

Príslušnú sumu uveďte v VI. časti daňového priznania pre právnické osoby:


sipka_doprava_cerv2_g

Ako poukázať 3 %:

3 % darujete rovnakým postupom ako 2 % (pozrite vyššie), len navyše zaškrtnete krížikom príslušné políčko vo Vyhlásení o poukázaní podielu… Daňovému úradu musíte zároveň doručiť aj potvrdenie o svojej dobrovoľníckej činnosti.

Potvrdenie Vám vystaví tzv. prijímateľ dobrovoľníckej činnosti, teda organizácia alebo osoba, pre ktorú ste v roku 2019 dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín (nemusí to byť tá istá ako organizácia, ktorej poukazujete 3 %). Môže ho vystaviť aj tzv. vysielajúca organizácia, ktorá vysiela dobrovoľníka/ dobrovoľníčku do zahraničia alebo aby vykonal/a nejakú aktivitu v prospech niekoho iného a pod.

40 hodín môžete odpracovať aj pre viac organizácií – v tom prípade musíte doložiť potvrdenia od všetkých. Tieto organizácie nemusia byť registrované v zozname prijímateľov dvoch percent z daní.

Podrobnejšie informácie

Vzory potvrdení o dobrovoľníckej činnosti:

Ďakujeme!

 
Naše združenie je zaregistrované Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov dvoch percent z daní fyzických a právnických osôb pod číslom 6926.

Viac informácií nájdete na špecializovanej webovej stránke www.Rozhodni.sk, prípadne na stránke Finančnej správy SR.


sipka_doprava_cerv2_g

Ďalšie možnosti podpory nášho združenia

 

Niektoré naše predošlé aktivity v skratke:

01_infograf_publ_ZMT_thumb_560x560 03_infografika_Reportovanie_Cedaw_bez_banneru-page-001 02_infograf_okruhly_stol_thumb_560x560 04_infograf_vzdel_thumb_560x560