head6.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Fotogaléria

Workshop k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch v SR – 7. 12. 2016

(článok)

Workshop: Rodové politiky a rodovo zodpovedné inštitúcie – ako na to? – 23. 11. 2016

(článok)

Panelová diskusia: Štruktúrne aspekty rodových nerovností vo verejných politikách a ich dopady na situáciu žien na trhu práce – 21. 10. 2016

(článok)

Vzdelávacie podujatie: Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci vzdelávateliek a vzdelávateľov na Slovensku – 23. 11. 2015

(článok)

Vzdelávacie podujatie: Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci ľudí zamestnaných vo verejnej správe a vo verejných inštitúciách – 9. 11. 2015

(článok)

ŽENY – MATKY – TELÁ – prezentácia publikácie, 29. 4. 2015

(článok)

ŽENY – MATKY – TELÁ – tlačovka, 29. 4. 2015

(článok)

Workshop: Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo – 25. 3. 2015

(článok)

Workshop: Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí – 11. 12. 2014

(článok)

Workshop: Systémové a prierezové presadzovanie výchovy a vzdelávania k ľudským právam  na Slovensku – záväzok i dlh – 17. 11. 2013

(článok)

Seminár: Systémové presadzovanie rodovej rovnosti vo verejných politikách – 7. 11. 2013

(článok)

Európsky rok občanov a občianok 2013 – Košice, 11. 4. 2013

(článok)

Európsky rok občanov a občianok 2013 – Trnava, 9. 4. 2013

(článok)

Jesenná škola antidiskriminácie – Modra, 21.-25. 11. 2012
20. výročie ODZ (spoločenské stretnutie) – Bratislava, 14. 6. 2012
Verejné politiky a antidiskriminácia – tlačovka ODZ, 26. 4. 2012
Rovnaké zaobchádzanie na Slovensku – brífing ODZ, 24. 2. 2012
Antidiskriminačný tréning ľudí z MVO – Bratislava, 22.-24. 2. 2012
Vypočítaná nespravodlivosť – okrúhly stôl, tlačovka, 29. 3. 2011
Konferencia o extrémizme – Bratislava, vládny hotel Bôrik, 23.-24. 3. 2010
Ruže vrátené premiérovi – MVO pred úradom vlády, MDŽ 8. 3. 2010
Nová etapa v činnosti ODZ – tlačovka, 11. 2. 2010