head4.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Info pre médiá

POZÝVAME:

Panelová diskusia s Barbarou Havelkovou Rodová rovnosť v práve: skryté dedičstvo socializmu

Streda 17. 5. 2017 (14:00 – 16:00 h) – SAV, Klemensova 19, Bratislava (zasadačka na 5. poschodí)

Viac informácií

 
BHavelkova_kniha_fb_event_170517_def_text

 

 

Informácie k problematike diskriminácie:

 

Kontakt pre médiá:

  • Občan, demokracia a zodpovednosť
    Záhradnícka 52, 821 08 Bratislava
    tel./fax: 02-5292 0426, 5292 5568
    e-mail: odz@odz.sksekretariat@odz.sk