head2.png

Kontakt

OBČAN, DEMOKRACIA A ZODPOVEDNOSŤ – ODZ
občianske združenie

registrácia MV SR zo dňa 4. 3. 1992 aktualizovaná 11. 7. 2014 pod č. sp. VVS/1-900/90-10692-3

IČO: 30778204, DIČ: 2020 809 527

číslo účtu: SK74 0900 0000 0050 4587 5815 (Slovenská sporiteľňa)
 

Sídlo:
Záhradnícka 52 (prízemie)
821 08 Bratislava

 

Kontakt:
tel.: +421-2-5292 5568
e-mail: odz@odz.sk, sekretariat@odz.sk

 

Ako sa k nám dostanete mestskou hromadnou dopravou:

– z Hlavnej železničnej stanice:

  • priamo zo stanice trolejbusom č. 201 (smer Čiližská), vystúpiť na zastávke Saleziáni, vchod do budovy s našou kanceláriou je na opačnej strane Záhradníckej ulice (cez križovatku)
  • peši zísť na zastávku Námestie Franza Liszta (1 min.), odtiaľ trolejbusom č. 209 (smer Mliekarenská), vystúpiť na zastávke Saleziáni, vchod do budovy s našou kanceláriou je na opačnej strane Záhradníckej ulice (cez križovatku)

– z Autobusovej stanice Mlynské nivy:

  • trolejbusom č. 205 (smer Rádiová), vystúpiť na zastávke Saleziáni, ktorá je priamo na Záhradníckej ulici neďaleko vchodu do budovy s našou kanceláriou
  • autobusom č. 50 (smer OD Slimák), vystúpiť na zastávke Trhovisko, odtiaľ pokračovať v smere jazdy peši po Miletičovej ulici na križovatku so Záhradníckou ul. (1 min.), vchod do budovy s našou kanceláriou je na križovatke (zo Záhradníckej ul.)