head5.png

Kontakt

OBČAN, DEMOKRACIA A ZODPOVEDNOSŤ – ODZ
občianske združenie

registrácia MV SR zo dňa 4. 3. 1992 aktualizovaná 11. 7. 2014 pod č. sp. VVS/1-900/90-10692-3

IČO: 3077 8204, DIČ: 2020 809 527

 

Sídlo:
Záhradnícka 52 (prízemie)
821 08 Bratislava

 

Kontakt:
tel.: +421-2-5292 0426, 5292 5568
e-mail: odz@odz.sk, sekretariat@odz.sk

 

Ako sa k nám dostanete:

MHD – zastávka Saleziáni