head2.png

POZVÁNKA: Rodová nerovnosť vo verejných politikách

ODZ, 12. 10. 2016

Aj v tomto roku chceme prispieť k diskurzu o diskriminácii žien a nadviazať tak na iné naše podujatia (okrúhly stôl k ne/fungovaniu ľudskoprávnych inštitúcií v SR, konferencia Reprodukcia versus Produkcia a i.). Pripravili sme preto panelovú diskusiu o téme, ktorá je významná tak pre ženy, ako aj pre celú spoločnosť: Štruktúrne aspekty rodových nerovností vo verejných politikách a ich dopady na situáciu žien na trhu práce.

Účasť prisľúbili verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva Marian Mesároš i riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Oľga Pietruchová. V paneli vystúpia aj právnička ODZ Janka Debrecéniová, analytička Jarmila Filadelfiová (Inštitút pre výskum práce a rodiny), sociologička Jarmila Lajčáková (CVEK), politologička Adriana Mesochoritisová (Možnosť voľby) a i.

Podujatie sa uskutoční 21. októbra 2016 v Bratislave.
 
V prípade záujmu kontaktujte sekretariat@odz.sk.
 

 
 
Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizovali vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a s podporou Open Society Foundations.

 

odz_c_128 MPSVR_logo_w         OSF-I_logo