head5.png

Workshop k metodológii ľudskoprávneho a antidiskriminačného vzdelávania – Trnava, 16. 10. 2017

Workshop k metodológii vzdelávania v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie

Vzdelávacie podujatie pre vyučujúcich na vysokých školách

Právnická fakulta Trnavskej univerzity