head4.png

Rodová rovnosť v práve: skryté dedičstvo socializmu (panelová diskusia s Barbarou Havelkovou)

ODZ, 5. 5. 2017

V spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV sme pripravili panelovú diskusiu Rodová rovnosť v práve: skryté dedičstvo socializmu s JUDr. Barbarou Havelkovou, LL.M., D.Phil., spolupracovníčkou nadácie Shaw Foundation Oxfordskej univerzity. Ako ďalšie panelistky budú diskutovať:

Diskusiu moderuje PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. (ODZ).

Autorka zároveň predstaví svoju publikáciu Gender Equality in Law. Uncovering the Legacies of Czech State Socialism.

BHavelkova_kniha_fb_event_170517_def

Diskusia sa uskutoční v stredu 17. mája v priestoroch SAV v Bratislave.

 
Barbara Havelková pôsobí na Lincoln College a učí na právnickej fakulte Oxfordskej univerzity. Zameriava sa na oblasť práva EÚ, verejného práva, ľudských práv, komparatívneho práva na rovnosť a feministickej jurisprudencie. Vo svojom výskume sa sústreďuje na právnu úpravu rodu v Strednej Európe. Je poradkyňou premiéra vlády Českej republiky v otázkach rodovej rovnosti a práva.
 

Pozrite aj:

 
V prípade záujmu nás kontaktujte na trubiniova@odz.sk.