head3.png

Študentský workshop: Čo (ne)vieme o diskriminácii – Košice, 26. 10. 2017

Workshop pre študentov a študentky práva

Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach