head3.png

Podporte nás

Presadzujeme ľudské práva žien, bránime ich pred diskrimináciou, informujeme verejnosť a zodpovedných:

► V roku 2021 sme vydali tri (!) nové publikácie o porušovaní ľudských práv žien a novorodencov v pôrodniciach: publikáciu Pôrod – Práva – Pandémia (o porušovaní práv žien a novorodencov počas tzv. prvej vlny pandémie COVID-19) a jej anglickú verziu Childbirth – Rights – Pandemic, ako aj publikáciu Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti (o fungovaní mechanizmov nápravy porušovania ľudských práv žien pri poskytovaná pôrodnej starostlivosti na Slovensku). Ide o ojedinelé analýzy systémových problémov slovenského pôrodníctva, ktoré sme spracovali na základe nášho monitoringu pôrodníc a ďalších relevantných orgánov a inštitúcií. (Publikácie systematicky nadväzujú na naše skoršie výskumy spracované v publikáciách Ženy – Matky – Telá I. a II.) ► Naša kolegyňa Janka Debrecéniová napísala kapitolu o ľudských právach žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti do učebnice gynekológie a pôrodníctva, ktorá by mala vyjsť onedlho. ► Nepretržite sme poukazovali na porušovanie práv žien a žiadali príslušné orgány a inštitúcie o nediskrimináciu žien a dodržiavanie ich práv, ako aj medzinárodne odporúčaných zdravotníckych štandardov v oblasti pôrodníctva. ► Prostredníctvom online diskusií a webinárov sme informovali a vzdelávali o ľudských právach a diskriminácii žien zdravotnícky personál, ľudí z rôznych inštitúcií a verejnej správy, odbornú verejnosť vrátane akademickej sféry a súdov, aktívne ženy aj občiansku verejnosť. ► Spolu s ďalšími ženskými organizáciami sme sa aktívne zasadzovali proti obmedzovaniu práva žien rozhodovať o vlastnom tele a ohrozovaniu ich zdravia. ► Naďalej sme šírili informácie a vzdelávali širokú verejnosť prostredníctvom médií. Informujeme neustále aj na portáli Diskriminácia.sk, na našej webovej stránke a Facebooku.

Vaša podpora nám umožní pokračovať v dôležitých aktivitách.

 

DARUJTE 2 % NA NAŠE AKTIVITY!

Pozn.: Ak ste v roku 2021 „dobrovoľníčili“, môžete nám darovať až 3 % (pozrite v závere).

 

Údaje o združení Občan, demokracia a zodpovednosť:
  • sídlo: Záhradnícka ul. č. 52, 821 08 Bratislava
  • právna forma: občianske združenie
  • identifikačné číslo – IČO: 30778204
  • číslo účtu: SK74 0900 0000 0050 4587 5815 (Slovenská sporiteľňa)

 

AKO DAROVAŤ 2 %?

Pozn.: IČO vpisujte sprava (napr. vynechaním viacerých medzier pri ľavom okraji kolónky).

sipka_doprava_cerv2_g

Zamestnanec / zamestnankyňa:

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu alebo online formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu… na web stránke Finančnej správy SR. Darovaná suma musí byť najmenej 3 eurá. Do 30. apríla 2022 doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sám/sama, musíte doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu a odovzdať daňové priznanie daňovému úradu už do 31. marca 2022.

Budeme rady, keď nám oznámite, že ste nám zaslali svoje 2 % – tak, že zaškrtnete krížikom na predposlednom riadku Vyhlásenia… súhlas so zaslaním Vašich údajov.

sipka_doprava_cerv2_g

Živnostník / živnostníčka a iné fyzické osoby:

V daňovom priznaní (pozrite nižšie) vyplňte sumu, ktorá sa rovná 2 % z Vašej dane z príjmu – musí byť najmenej 3 eurá. Daňové priznanie odošlite daňovému úradu a zaplaťte daň najneskôr do 31. marca 2022 (ak si nepredĺžite lehotu na podanie daňového priznania).

Budeme rady, keď nám oznámite, že ste nám zaslali svoje 2 %: zaškrtnite krížikom súhlas so zaslaním Vašich údajov na konci Vyhlásenia – v VIII. oddieli pri type A, resp. v XII. oddieli pri type B.

Daňové priznanie fyzických osôb – online (potrebné údaje o ODZ nájdete vyššie):

sipka_doprava_cerv2_g

Právnická osoba:

Právnické osoby môžu darovať 2 % alebo 1 % dane z príjmu, najmenej však 8 eur.

Môžete nám darovať 2 %, ak ste až do termínu podania daňového priznania (napr. 17. 3. 2022) venovali niektorej zaregistrovanej organizácii aspoň 0,5 % svojej dane z príjmu ako dar na verejnoprospešný účel. Ak nie, môžete darovať iba 1 %. Príslušnú sumu uveďte v VI. časti daňového priznania pre právnické osoby (pozrite nižšie):

sipka_doprava_cerv2_g

Ako poukázať 3 %:

3 % darujete rovnakým postupom ako 2 % (pozrite vyššie), len navyše zaškrtnete krížikom príslušné políčko vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu. Daňovému úradu musíte zároveň doručiť aj potvrdenie o svojej dobrovoľníckej činnosti (pozrite nižšie).

Potvrdenie Vám vystaví tzv. prijímateľ dobrovoľníckej činnosti, teda organizácia alebo osoba, pre ktorú ste v roku 2021 dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín (nemusí to byť tá istá ako organizácia, ktorej poukazujete 3 %). Môže ho vystaviť aj tzv. vysielajúca organizácia, ktorá vysiela dobrovoľníka/ dobrovoľníčku do zahraničia alebo aby vykonal/a nejakú aktivitu v prospech niekoho iného a pod.

40 hodín môžete odpracovať aj pre viac organizácií – v tom prípade musíte doložiť potvrdenia od všetkých. Tieto organizácie nemusia byť registrované v zozname prijímateľov dvoch percent z daní.

Podrobnejšie informácie

Vzory potvrdení o dobrovoľníckej činnosti:

Ďakujeme!

 
Naše združenie je zaregistrované Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov dvoch percent z daní fyzických a právnických osôb.

Viac informácií nájdete na špecializovanej webovej stránke www.Rozhodni.sk (pozor! – linky na online daňové priznania na tejto webovej stránke odkazujú ešte na rok 2020), prípadne na stránke Finančnej správy SR.
 
sipka_doprava_cerv2_g

Ďalšie možnosti podpory nášho združenia

 

Niektoré naše predošlé aktivity v skratke:

01_infograf_publ_ZMT_thumb_560x560 03_infografika_Reportovanie_Cedaw_bez_banneru-page-001 02_infograf_okruhly_stol_thumb_560x560 04_infograf_vzdel_thumb_560x560