head6.png

Fotogaléria

Študentská diskusia k filmu Medzi nami – Bratislava, 4. 12. 2019
Študentská diskusia k filmu Medzi nami – Banská Bystrica, 27. 11. 2019
Workshop pre pôrodné asistentky – Banská Bystrica, 25. 11. 2019
Pracovné stretnutie s aktivistkami – Prešov, 17. 11. 2019
Workshop: Posilnime sa v presadzovaní práv žien pri pôrode – Prešov, 16. 11. 2019
Pracovná diskusia k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch – 19. 6. 2019
Workshop: Hovorme spolu o ľudských právach žien pri pôrodoch – 22. 11. 2018
Prezentácia publikácie ŽENY – MATKY – TELÁ II. – 8. 2. 2018
Diskusné fórum: Porušovanie ľudských práv žien v pôrodniciach – 18. 12. 2017
Študentský workshop: Čo (ne)vieme o diskriminácii 3 – Trnava, 5. 12. 2017
Seminár: Ľudskoprávne hodnoty a postoje vo väzniciach – Košice, 22. 11. 2017
Diskusia: Porušovanie ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti – Trnava, 21. 11. 2017
Študentský workshop: Čo (ne)vieme o diskriminácii 2 – Trnava, 14. 11. 2017
Študentský workshop: Čo (ne)vieme o diskriminácii – Košice, 26. 10. 2017
Študentský workshop: Čo (ne)vieme o diskriminácii – Košice, 19. 10. 2017
Študentský workshop: Čo (ne)vieme o diskriminácii – Trnava, 17. 10. 2017
Workshop k metodológii ľudskoprávneho a antidiskriminačného vzdelávania – Trnava, 16. 10. 2017
Panelová diskusia a prezentácia knihy Rodová rovnosť v práve: skryté dedičstvo socializmu – 17. 5. 2017
Workshop k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch v SR – 7. 12. 2016
Workshop: Rodové politiky a rodovo zodpovedné inštitúcie – ako na to? – 23. 11. 2016
Panelová diskusia: Štruktúrne aspekty rodových nerovností vo verejných politikách a ich dopady na situáciu žien na trhu práce – 21. 10. 2016
Vzdelávacie podujatie: Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci vzdelávateliek a vzdelávateľov na Slovensku – 23. 11. 2015
Vzdelávacie podujatie: Ľudskoprávne hodnoty a postoje v práci ľudí zamestnaných vo verejnej správe a vo verejných inštitúciách – 9. 11. 2015
ŽENY – MATKY – TELÁ – prezentácia publikácie, 29. 4. 2015
ŽENY – MATKY – TELÁ – tlačovka, 29. 4. 2015
Workshop: Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo – 25. 3. 2015
Workshop: Politiky rodovej rovnosti vo firmách: výhra pre všetkých ľudí – 11. 12. 2014
Workshop: Systémové a prierezové presadzovanie výchovy a vzdelávania k ľudským právam  na Slovensku – záväzok i dlh – 17. 11. 2013
Seminár: Systémové presadzovanie rodovej rovnosti vo verejných politikách – 7. 11. 2013
Európsky rok občanov a občianok 2013 – Košice, 11. 4. 2013
Európsky rok občanov a občianok 2013 – Trnava, 9. 4. 2013
Jesenná škola antidiskriminácie – Modra, 21.-25. 11. 2012
20. výročie ODZ (spoločenské stretnutie) – Bratislava, 14. 6. 2012
Verejné politiky a antidiskriminácia – tlačovka ODZ, 26. 4. 2012
Rovnaké zaobchádzanie na Slovensku – brífing ODZ, 24. 2. 2012
Antidiskriminačný tréning ľudí z MVO – Bratislava, 22.-24. 2. 2012
Vypočítaná nespravodlivosť – okrúhly stôl, tlačovka, 29. 3. 2011
Konferencia o extrémizme – Bratislava, vládny hotel Bôrik, 23.-24. 3. 2010
Ruže vrátené premiérovi – MVO pred úradom vlády, MDŽ 8. 3. 2010
Nová etapa v činnosti ODZ – tlačovka, 11. 2. 2010