head1.png

Diskusné fórum: Porušovanie ľudských práv žien v pôrodniciach – 18. 12. 2017

Násilie páchané na ženách a iné formy porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

Bratislava, Garni* G hotel