head2.png

Workshop k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch v SR – 7. 12. 2016

Spolok architektov Slovenska – Sieň Dušana Jurkoviča, Bratislava