head5.png

Manželstvo už nie je v kurze

Pravda.sk, 24. 8. 2015

Koniec tradičného manželstva? Štatistiky hovoria, že 40 percent detí sa vlani narodilo mimo manželského zväzku. Ich počet stúpa posledných desať rokov aj napriek tomu, že takéto spolužitie muža a ženy nie je v praxi jednoduché. V súvislosti s týmito číslami sa ochrana manželstva, ktorá sa dostala vlani do ústavy, ukazuje ako prežitá. Odborníci z oblasti ľudských práv či ekonomiky preto volajú po zmenách v zákonoch, ktoré by platili rovnako pre všetkých a riešili by aj otázku mimomanželských vzťahov.

Vlani na Slovensku prišlo na svet podľa údajov Štatistického úradu vyše 55-tisíc detí. Z nich 40 percent tvoria tie, ktoré sa narodili mimo manželstva. Toto číslo narastá už od roku 2005, kedy počet týchto detí tvoril 26 percent z celkom narodených 54-tisíc. Podľa úradu tento trend poukazuje na to, že mimomanželská plodnosť je v slovenskej populácii fenoménom, ktorý sa začal akceptovať. Mladí ľudia začínajú mať záujem o nové modely spolužitia, v niektorých prípadoch ich k tomu núti nedostatok financií. Partnerstvo si vyberajú aj napriek tomu, že v ňom totiž čelia viacerým úradným prekážkam. To, čo manželom prináleží priamo zo zákona, si partneri musia medzi sebou ošetriť špeciálnou zmluvou či závetom. Ide napríklad o prípady dedičstva či majetkového vyrovnania.

Stratégie a dôvody, prečo ľudia žijú „bez papiera“, sú podľa sociologičky Zuzany Kusej rôznorodé. „Niektorí skrátka len nemajú čas usporiadať túto výnimočnú udalosť. Povedia si, že raz si tú svadbu urobíme, ale nesilia to,“ dodala Kusá, podľa ktorej čísla svedčia aj o tom, že na Slovensku už nie je taký silný tlak tradičných predstáv, že dieťa sa musí narodiť do manželstva. „Susedia im už nepíšu na dvere, že žijú v hriechu, ako to bolo dakedy,“ pripomína minulosť.

„Ľudia majú skôr záujem o nové modely spolužitia, a nie o tie, ktoré sú už v mnohom prekonané,“ vysvetľuje Šarlota Pufflerová, riaditeľka mimovládnej organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť. Pripomína, že uplynulý rok sa do ústavy dostal pojem manželstva, ktorý sa práve naopak približuje zastaralému modelu miesto toho, aby sa vytváral nový, modernejší, ktorý by prihliadal aj na vývoj mimomanželskej plodnosti či na páry rovnakého pohlavia. „To spolužitie je samozrejme možné, ale mnohé veci si musia partneri ošetriť nejakou špecifickou zmluvou či dokonca závetom, pretože nevyplývajú zo zákona,“ zdôrazňuje riaditeľka.

Rezorty práce a spravodlivosti, ktoré upravujú legislatívu týkajúcu sa rodín, naopak, tvrdia, že ľudí mimo zväzku manželstva naše zákony nediskriminujú. „Legislatíva v oblasti štátnych sociálnych dávok je univerzálna, smeruje v prvom rade k blahu dieťaťa, to znamená, že štátne dávky sa poskytujú bez ohľadu na skutočnosť, či je dieťa narodené rodičom v manželskom zväzku, alebo osamelému rodičovi,“ argumentuje ministerstvo práce.

Spravodlivosť zase argumentuje, že nedávno prešiel zákon o rodine rozsiahlou novelizáciou a jej hlavným menovateľom je záujem dieťaťa. Do platnosti vstúpi v januári 2016. „Deti narodené v manželstvách a mimo manželstva sú u nás rovnoprávne. Máme to zakotvené priamo v ústave. Potrebovali sme však v zákone o rodine vyjasniť, že keď sa narodí dieťa do manželstva, je jasne v zákone napísané, že aj starí rodičia si môžu uplatniť právo na styk s ním. Pri rodičoch nezosobášených to tak nebolo,“ priblížil Robert Dobrovodský zo sekcie legislatívy ministerstva spravodlivosti.

„Nesúhlasím s názorom, že už teraz máme všetko dostatočne legislatívne upravené. Ak to ministerstvo bude tvrdiť ďalej – namiesto uzákonenia nových alternatív pre spolužitie v rodine – bude toto percento mimomanželských detí ďalej narastať,“ reagovala Pufflerová. Podľa nej by sa mali partnerstvá registrovať podobne ako manželstvá. „Bolo by na mieste, keby sme mali aj nejaké alternatívy, za aký by som považovala inštitút Životného partnerstva. To, čo je teraz predstavený koncept LGBT komunity. Je vhodný pre všetky páry, ktoré chcú mať spolu usporiadané vzťahy, mať zväzok, ktorý je právne ukotvený, mať právne istoty vo veciach – okrem iných aj majetkových. V zásade však ide o rovnosť v napĺňaní vsetkých práv – a týka sa to i detí,“ pripomenula Pufflerová.

Aktivisti z 38 mimovládnych organizácií volajú popri inštitúte manželstva po vzniku životného partnerstva, ktorý je spoločným záujmom homosexuálov a heterosexuálov. Pred dvomi mesiacmi predstavili kampaň Životné partnerstvá a chcú voľnejšie pravidlá s jednoduchšími administratívnymi úkonmi. Štát by mal určiť vzájomné práva a povinnosti partnerov v rovnakom rozsahu ako v prípade manželstva. Momentálne sa snažia o to, aby tieto požiadavky pretlačili do legislatívy.

Čítajte viac

Nikola Bučeková

 
© PEREX, 2015
Článok uverejnil portál Pravda.sk 24. 8. 2015 o 6:00 v rubrike Správy / Domáce.