head2.png

Na všetkých súdoch sa pojednávania budú nahrávať

TASR / Teraz.sk, 1. 3. 2015

Elektronizácia slovenského súdnictva vstupuje do ďalšej etapy. V občianskom súdnom konaní sa začne popri zápisnici z pojednávaní vyhotovovať i zvukový záznam. Vyplýva to z novely Občianskeho súdneho poriadku, v časti, ktorá dnes vstupuje do platnosti. Na všetkých súdoch sa od pondelka (2.3.) začnú nahrávať pojednávania, a to civilné aj trestné. Ministerstvo spravodlivosti SR informovalo, že nahrávacím zariadením vybavilo všetkých 510 pojednávacích miestností. Vo väčších je napojené na sústavu mikrofónov. V menších, podľa hovorkyne rezortu Alexandry Donevovej, postačí diktafón.

„Jednou z hlavných výhod je zvýšenie tlaku na dodržiavanie zákonnosti a dôstojnosti pojednávania, teda správania sa všetkých osôb prítomných v pojednávacej miestnosti,“ objasnila význam opatrenia Donevová. Rezort predpokladá, že zvukový záznam poslúži aj pri riešení sporov o správnosť protokolácie, prípadne v rámci disciplinárneho konania. Zvukový záznam sa bude uchovávať na nosiči dát, ktorý je súčasťou súdneho spisu, prípadne iným spôsobom.

Urýchlenie pojednávaní sa od ich nahrávania nedá očakávať. Zvukový záznam nebude suplovať ručne písanú zápisnicu, ktorú sudcovia alebo strany sporu ešte stále na pojednávaniach diktujú zapisovateľkám. Donevová vysvetlila, že s významnejšími zmenami sa počíta pri rekodifikácii civilného procesného práva. Tu sa v rámci zjednodušovania vedenia pojednávaní navrhuje upustiť od obligatórneho spisovania zápisníc a zavádza sa, že zápisnica sa bude robiť, ak to súd považuje za vhodné a účelné. O tejto reforme bude v druhom čítaní rokovať parlament na marcovej schôdzi.

Čítajte viac
 

© TASR, 2015
Správu tlačovej agentúry TASR uverejnil portál Teraz.sk v rubrike Slovensko 1. 3. 2015 o 8:45.