head1.png

Občan a demokracia – právo na každý deň

(metodická príručka)

Téma: Právo Európskej únie

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2004

Autorka: Janka Debrecéniová

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Delegácie Európskej komisie na Slovensku.

Publikáciu si môžete objednať na e-mailovej adrese sekretariat@odz.sk.