head4.png

Občan za dverami: Riaditeľ po vôli?

RTVS – STV, 13. 12. 2015

Naša kolegyňa, výkonná riaditeľka ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., poskytla v priamom vstupe stanovisko k problematike demokratického fungovania škôl v televíznej publicistickej relácii RTVS Občan za dverami – v 1. časti relácie nazvanej Riaditeľ po vôli?.

Vyjadrila sa k nezákonnému postupu pri voľbe riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou – k otázkam demokratických mechanizmov a procesov, fungovania školy, demokratického spôsobu riadenia, aktívnej účasti ľudí v procesoch a k ďalším relevantným témam.

Pozrite si:

Občan za dverami, 1. časť – Riaditeľ po vôli?
RTVS – STV, 13. decembra 2015

Vyjadrenia Šarloty Pufflerovej (minúty):
8:17 – 8:58, 9:52 – 10:13