head6.png

Občan za dverami: Slovenská demokra-túra

RTVS – STV, 25. 10. 2015

Naša kolegyňa, výkonná riaditeľka ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., poskytla v priamom vstupe stanovisko k problematike demokratických mechanizmov v televíznej publicistickej relácii RTVS Občan za dverami – v 2. časti relácie nazvanej Slovenská demokra-túra.

Vyjadrila sa k prípadu kontroverzného ustanovenia školskej rady a voľby riaditeľa Základnej školy P. Dobšinského v Rimavskej Sobote, konkrétne k otázkam demokratických princípov, pravidiel a procesov, transparentnej informovanosti a komunikácie, kritickej diskusie, fungovania demokratických inštitúcií, vzdelávania v tejto oblasti a k ďalším relevantným témam.

Pozrite si:

Občan za dverami, 2. časť – Slovenská demokra-túra
RTVS – STV, 25. októbra 2015, od 10:53 minúty

Vyjadrenia Šarloty Pufflerovej (minúty):
15:37 – 15:52, 18.45 – 20:15