head2.png

PODPORTE! Hromadné pripomienky za práva verejnosti pri tvorbe právnych predpisov

Changenet.sk – VIA IURIS, 10. 5. 2015

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR. Mimovládne organizácie vítajú zámer vlády upraviť tvorbu právnych predpisov priamo zákonom a zaviesť elektronickú verziu Zbierky zákonov, ktorá by mala mať konečne právne záväznú formu. Zákon bude mať zásadný význam pre verejnosť aj celý mimovládny sektor. Dve hromadné pripomienky smerujú k tomu, aby bola účasť verejnosti na príprave právnych predpisov zakotvená v návrhu zákona čo najširšie a najlepšie.

V súčasnosti sú pravidlá prípravy právnych predpisov upravené iba internými pravidlami vlády, tzv. Legislatívnymi pravidlami vlády SR, schválenými jej uznesením. I keď verejnosť má právo zapájať sa do legislatívneho procesu, v praxi toto právo ministerstvá niekedy porušujú, napr. svojvoľným skracovaním lehôt, nedodržiavaním dohôd z rokovaní či vynechaním verejnosti z účasti na pripomienkovom konaní. Vymožiteľnosť dodržiavania týchto pravidiel je pritom mizivá.

Predložený návrh však dostatočne nezabezpečuje účasť verejnosti pri tvorbe právnych predpisov. Účasť verejnosti majú podľa neho upraviť iba podzákonné predpisy (na ktoré by zákon iba odkazoval), a tak ju zákon nebude nijako garantovať. Nemožno preto očakávať, že by sa v tomto smere akokoľvek zvýšila vymožiteľnosť pravidiel a znížilo ich porušovanie štátnymi orgánmi.

Vláda vo svojom programovom vyhlásení na roky 2012 – 2016 v časti Spravodlivosť uvádza: „Vláda v snahe zabrániť zneužívaniu skrátených foriem legislatívnych konaní prijme prísnejšie legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov.“ Predložený návrh zákona však žiadne prísnejšie pravidlá, ktoré by zamedzovali zneužívanie skrátených foriem legislatívnych konaní, neobsahuje.

Obe hromadné pripomienky preto chcú vláde pomôcť naplniť jej vyššie uvedený zámer.

Podporte ich svojím podpisom aj Vy, prosím – a to najneskôr v piatok 15. mája 2015!

 
Kde? Na týchto webových stránkach:

  • Hromadná pripomienka vyše 40 mimovládnych organizácií a osobností – www.Changenet.sk
  • Hromadná pripomienka organizácie VIA IURIS a ďalších mimovládnych organizácií – www.Ekoforum.sk

Prosíme, podporte obidve pripomienky – nie sú totožné, no každá usiluje o posilnenie účasti verejnosti v tvorbe právnych predpisov.

Veľmi pomôže, ak túto výzvu o podporu pošlete aj ďalším svojim známym.

 

Ďakujeme!