head5.png

Slovensko pre všetkých: Návrhy MVO k formulovaniu politických programov

CVEK, 27. 7. 2015

Iniciatíva Slovensko pre všetkých predstavuje súbor návrhov opatrení na zlepšenie situácie rôznych menšinových skupín na Slovensku. Organizácie podporujúce iniciatívu Slovensko pre všetkých vyzývajú politické strany, ktoré sa uchádzajú o podporu v parlamentných voľbách v roku 2016, aby sa vo svojich programoch prihlásili k podpore nami navrhnutých opatrení týkajúcich sa ochrany ľudských práv, konkrétne práv Rómov, žien, LGBTI, zdravotne znevýhodnených osôb a migrantov.

Tieto návrhy zďaleka nepredstavujú všetky opatrenia, ktoré je potrebné prijať. Sú to však návrhy, ktoré na základe našich skúsenosti považujeme za jedny z najdôležitejších. Ich prijatie by výrazne pomohlo vytvárať Slovensko, v ktorom sa každý človek môže cítiť dobre a rešpektovane.

Dokument s návrhmi pre volebné programy politických strán je dostupný na webovej stránke Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK).
 

Stiahnite si:

Návrhy MVO k formulovaniu politických programov (pdf, 820 kB)
 

Dokument pripravili:

Amnesty International Slovensko
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
eduRoma
Iniciatíva Inakosť
Inštitút SGI
Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich
Nadácia Milana Šimečku
Občan, demokracia a zodpovednosť
OZ Equity
OZ Možnosť voľby
OZ Antigona
People in Need Slovenská republika
TransFúzia
Záujmové združenie žien MyMamy