head4.png

Workshop Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo

ODZ, 25. 3. 2015

25. marca 2015 sme zorganizovali workshop pre študentky a študentov vyskoých škôl humanitného zamerania (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce a i.) z Bratislavy, Nitry, Trnavy a Košíc s témou Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo. Viac ako 30 mladých ľudí na ňom živo diskutovalo o témach, ktoré súvisia s ľudskými právami v kontexte rodovej rovnosti a reprodukčných práv. Odborné príspevky prezentovala a celý workshop viedla Mgr. Monika Bosá, PhD.

Prostredníctvom rôznych aktivít a prezentácií získali účastníčky a účastníci nové informácie najmä o ľudských právach žien, ale aj o fungovaní verejných inštitúcií a tvorbe verejných politík v tejto oblasti. Zaujímavou súčasťou bolo odkrývanie mnohých stereotypov existujúcich v spoločnosti, s ktorými sa bežne stretajú bez toho, aby si uvedomili ich podstatu a následky. Prácou v skupinách si precvičili komunikačné zručnosti a zistili, ako veľmi sa názory na rovnakú vec môžu odlišovať.

Workshop sme zorganizovali v rámci programu neformálneho vzdelávania ACADEMIA AEQUALITAS, zameraného na presadzovanie práva na rovnosť, zlepšovanie kvality verejných politík v oblasti rodovej rovnosti s dopadom na odstraňovanie diskriminácie žien. Tento program je určený ľuďom, ktorí chcú vo svojej (budúcej) profesii dbať na uplatňovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

Fotogaléria


 

Ďalšie informácie:

 
Naším hlavným cieľom je prispieť k systémovým zmenám pri presadzovaní práva na rovnosť, ľudských práv žien a rodovej rovnosti – neformálnym vzdelávaním i prostredníctvom advokačných aktivít a vedením strategických súdnych sporov.

 

 
Projekt Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR s dôrazom na ľudské práva žien a na presadzovanie princípu rodovej rovnosti vo verejných politikách bol podporený sumou 46 424,90 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.