head5.png
Opportunity to support us

My gift:Ďakujeme.sk

INFORMATION FOR MEDIA

 

Information on discrimination

 

Contact for media

Ľubica Trubíniová

media manager

0905 271 888

trubiniova@odz.sk

 
Občan, demokracia a zodpovednosť (Citizen, Democracy and Accountability)

Záhradnícka ul. 52, 821 08 Bratislava

phone/fax: (02) 5292 0426, 5292 5568

odz@odz.sksekretariat@odz.sk