head6.png

Diskriminačný zákon o úhrade liekov a zdravotníckych pomôcok z verejného zdravotného poistenia

15. 9. 2011

 

Spolu s feministickými organizáciami Centrum pre reprodukčné práva a Možnosť voľby sme začiatkom septembra 2011 otvoreným listom vyzvali poslancov a poslankyne NR SR, aby nedovolili obmedzovať práva žien navrhovaným zákonom o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a vypustili z neho diskriminačné ustanovenia. Vládny návrh zákona, ktorý predložil minister zdravotníctva Ivan Uhliarik, výslovne zakázal akúkoľvek možnosť úhrady antikoncepčných prostriedkov určených na prevenciu neželaného otehotnenia z verejného zdravotného poistenia. Bol tak v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, aj s princípmi rovnosti a zákazu diskriminácie zaručenými v ústave.

 

Argumentovali sme tým, že antikoncepcia nie je záležitosťou životného štýlu, ako naznačuje vládny návrh. Ženy majú právo slobodne a zodpovedne sa rozhodovať o počte a čase narodenia svojich detí, právo na prístup k službám zdravotnej starostlivosti bez diskriminácie, ako aj právo mať prístup k prostriedkom, ktoré im umožnia uvedené práva uplatňovať. Aj podľa výborov OSN a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) antikoncepcia jednoznačne patrí k primárnej zdravotnej starostlivosti.

 

Zástupkyne našich organizácií pritom už v marci oboznámili ministerstvo zdravotníctva s našimi argumentmi, podloženými hĺbkovou analýzou a prieskumom o prekážkach v prístupe žien na Slovensku k modernej antikoncepcii. Správa Vypočítaná nespravodlivosť analyzuje aj zlyhávanie štátu v zabezpečovaní prístupu k finančne dostupnej antikoncepcii a ďalšími spoločenskými prekážkami. Napriek tomu, že minister zdravotníctva sľuboval, že proces rozhodovania o úhrade liekov a zdravotníckych pomôcok bude jasný a transparentný, na tému antikoncepcie neotvoril verejnú diskusiu.

 

Návrh v znení upravenom podľa požiadaviek MVO schválil aj Ústavnoprávny výbor NR SR. Gestorský výbor pre zdravotníctvo však úpravy navrhované MVO neakceptoval. Opakovane sme preto tesne pred hlasovaním vyzvali poslancov a poslankyne, aby diskriminačné ustanovenia z návrhu zákona vypustili. Na náš podnet zároveň 15 poslancov strany Sloboda a solidarita podalo takýtopozmeňujúci návrh. Napriek tomu parlament (zložený prevažne z mužov) diskriminačný zákon schválil. Priamo do právneho poriadku tak zakotvil diskrimináciu žien v otázkach spojených s antikoncepciou.

 

Pozrite aj: