head4.png

Hromadná pripomienka proti okliešťovaniu prístupu žien k antikoncepcii

7. 3. 2011

 

Spolu s ďalšími občianskymi združeniami [1] sme vypracovali hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona Ministerstva zdravotníctva SR o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia [2]. Návrh explicitne vylúčil akúkoľvek možnosť uhrádzania antikoncepčných prostriedkov pre prevenciu otehotnenia. Táto novela tak ešte viac oklieštila práva žien slobodne a zodpovedne sa rozhodovať o počte a čase narodenia ich detí.

 

Novela je v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami, vnútroštátnymi predpismi SR aj s odporúčaniamiSvetovej zdravotníckej organizácie. Navyše ignoruje potreby mnohých žien na Slovensku, ktorým vysoká cena antikoncepčných prostriedkov bráni v slobodnom rozhodovaní o ich reprodukcii a živote.

 

So žiadosťou o podporu sme sa obrátili na širokú verejnosť. Hromadnú pripomienku za pár dní podporilo 818 jednotlivkýň a jednotlivcov. Napriek tomu vláda ani parlament pripomienku neakceptovali a diskriminačnú novelu zákona napokon schválili.

 

Čítajte viac

 

Pozn.:

[1] Možnosť voľby – Občan, demokracia a zodpovednosť – Centrum pre reprodukčné práva – Spoločnosť pre plánované rodičovstvo – EsFem – Aspekt – Slovensko-český ženský fond – OZ Žena v tiesni – Fenestra

[2] Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti