head2.png

Médiá v EÚ majú od rodovej rovnosti ďaleko

EurActiv.sk, 1. 7. 2013

Ženy v médiách stále nemajú rovnako silný hlas pri rozhodovaní ani v éteri ako muži. Prieskum EIGE ukázal, že v súkromných médiách obsadili ženy v EÚ len 12 % strategických rozhodovacích pozícií, vo verejných 22 %. Podľa odborníkov sa politici zdráhajú konať s odkazom na slobodu médií.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) sa na podnet írskeho predsedníctva v Rade EÚ vo svojom novom výskume pozrel na nerovnosti v sektore médií, pričom sa prednostne zameral na zastúpenie žien v rozhodovacích a manažérskych pozíciách a na uplatňovanie vnútorných politík rodovej rovnosti v 99 súkromných a verejných médiách v 28 členských štátoch Únie.

Pekinská akčná platforma v deklarácii z roku 1995 poukazuje na „existujúci potenciál, aby médiá výraznejšie prispeli k zlepšeniu postavenia žien“, pričom sa stanovili dva strategické ciele:

  • Zvýšiť participáciu a prístup žien k rozhodovaniu v médiách a vyjadrovaniu prostredníctvom médií a nových komunikačných technológií
  • Presadzovať vyrovnané a nestereotypné zobrazovanie žien v médiách

Nové údaje, ktoré EIGE zozbieral, potvrdili, že v mediálnom sektore v členských krajinách EÚ muži dominujú, ženy sú v ňom zamestnané v menšej miere, a to aj napriek tomu, že väčšinu v mediálnych odboroch VŠ tvoria absolventky.

Čítajte viac
 
© I-Europa, 2016
Informáciu uverejnil portál www.euractiv.sk 1. 7. 2013 v sekcii Rovnosť šancí
.