head3.png

Nadácia M. Šimečku: Odpočet plnenia záväzkov Vlády SR vo vzťahu k inklúzii Rómov

NMŠ, 9. 10. 2013

Nadácia Milana Šimečku už po štvrtýkrát zverejňuje odpočet plnenia záväzkov Vlády SR vo vzťahu k inklúzii Rómov, pretože verejnú kontrolu exekutívy občianskou spoločnosťou považuje za dôležitú súčasť vyspelej demokracie. Z tohto dôvodu už niekoľko rokov aktívne monitoruje udalosti, ktoré vplývajú na životy sociálne vylúčených skupín Rómov a Rómok. V súlade s nadačnou víziou sa snaží pripomienkovať verejné politiky a vyjadrovať sa k nim a sledovať ako politici a političky či iné verejné autority svojimi výrokmi a činmi ovplyvňujú spoločenskú atmosféru a diskurz.

Ročné odpočty vlád považuje za vhodnú príležitosť na porovnanie deklarovaných záväzkov s ich reálnym napĺňaním. Hoci v oblasti začeňovania rómskych spoločenstiev nebolo programové vyhlásenie súčasnej vlády veľmi konkrétne či ambiciózne, uplynulé mesiace naznačujú, že Rómovia sú vo verejných politikách aktuálnou témou. Prvý rok vlády v tejto oblasti sa, žiaľ, niesol v duchu udalostí a politických iniciatív, ktoré možno považovať skôr za negatívne ako priaznivé signály.

Odpočet Rómovia vo verejných politikách nadácia poňala ako mozaiku viacerých hodnotiacich prístupov. Obsahuje prehľad udalostí, anketu medzi odbornou verejnosťou, tematický rozhovor a niekoľko komentárov, ktorými sa snaží zachytiť celospoločnskú aj lokálnu úroveň. Inšpirácie a pozitívne záblesky počas jeho čítania snáď prekryjú pocit bezútešnosti zo súčasnej situácie.
 

Dokument:

Odpočet plnenia záväzkov Vlády SR vo vzťahu k inklúzii Rómov