head3.png

P. Pollák: Politici sa na rómskej problematike priživovali viac ako dvadsať rokov

TASR / EurActiv.sk, 23. 5. 2013

O riešení rómskej problematiky na Slovensku a využívaní fondov Európskej únie pri implementácii projektov k tejto problematike rokovali dnes odborníci na medzinárodnej konferencii v Košiciach. Podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka sa politici na tomto probléme priživovali viac ako dvadsať rokov. „Boli tu rôzne projekty a stratégie, ktoré však k ničomu neviedli. To, čo potrebujeme, je systémové riešenie, ktoré sa bude týkať legislatívnych opatrení a prijímania zákonov tak, aby tí, čo prídu po nás, nemuseli opäť iba experimentovať,“ uviedol Pollák. Zdôraznil, že žiadna rómska reforma nebude mať úspech bez priamej participácie Rómov. „Bude nutné prijať niekoľko desiatok zákonných opatrení, ktoré budú problém riešiť systémovo. Či už to bude zákon o priestupkoch, alebo riešenie čiernych stavieb na cudzích pozemkoch,“ doplnil. Zdôraznil, že všetky opatrenia budú koncipované tak, aby nikto nedostal nič zadarmo.

„Táto konferencia by mala začať hovoriť o mantineloch, podľa ktorých by sa mali európske peniaze využívať. Dôraz bude, samozrejme, na vzdelaní a sociálnej inklúzii tak, aby si už obce z peňazí učených pre Rómov neopravovali napríklad mosty či požiarne zbrojnice,“ zdôraznil.

Minister vnútra Robert Kaliňák pripomenul, že podľa odhadov žije na Slovensku približne pol milióna Rómov. „Viac ako 600 osád je na okraji spoločnosti, bez vody, elektriny, prístupovej cesty,“ povedal. Podľa ministra riešením problému môže byť stratégia Správna cesta, ktorá obsahuje viac ako 100 opatrení a na ktorej spoločne pracujú splnomocnenec vlády a ministerstvo. „Minulosť priniesla príliš časté zmeny rôznych stratégií, bohužiaľ, bez výsledku a ani súčasný stav nepovažuje vláda za dostatočný. Do roku 2020 preto musíme zaznamenať zmeny v živote jednotlivca, komunity a teda aj celej spoločnosti,“ dodal Kaliňák.

Riaditeľ pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie (EK) Rudolf Niessler konštatoval, že najväčšími problémami na Slovensku sú vzdelanostná úroveň Rómov, segregácia a sociálna inklúzia. „EK je pripravená podporiť niekoľkomiliónový projekt. Ten však musí identifikovať priority v rokoch 2014 až 2020 a striktne sa orientovať na výsledky,“ uviedol. Dodal, že alarmujúca je tiež úroveň biedy Rómov a preto bude nutné zabezpečiť fondy najmä na regionálny rozvoj. „Táto konferencia by mohla byť štartovacou čiarou skutočných zmien,“ doplnil.

ws vs
 
Správu TASR uverejnil portál www.euractiv.sk 23. 5. 2013 v rubrike Sociálna politika.