head5.png

Prezidentka aj právnici sa postavili za seniorov

Dnes24.sk, 23. 4. 2020

Vláda tento týždeň schválila balík nových opatrení v súvislosti koronavírusom. Okrem iného zaviedla, že seniori môžu nakupovať len v pracovné dni v čase od 9.00 do 11.00. Pôvodný zámer bol iste dobrý – chrániť seniorov, ktorí patria v súvislosti s novým koronavírusom k najohrozenejšej skupine ľudí. Zdá sa však, že sa minul účinku. Tisícom ľudí príšerne skomplikoval život. Mnohí čitatelia Dnes24 však s nariadením súhlasia a argumentujú tým, že seniorov treba chrániť aj takto prísne. Podľa právničky Janky Debrecéniovej zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť je však táto nanucovaná ochrana nepovoleným zásahom do základných práv.

„Ide jednoznačne o porušenie antidiskriminačného zákona, ktorý okrem iného zakazuje diskrimináciu v prístupe k tovarom a službám na základe veku. Toto nariadenie je doslova učebnicovým príkladom priamej diskriminácie, dokonca celej skupiny, ktorá je v tomto prípade definovaná na základe veku,“ vysvetľuje Janka Debrecéniová. Dopĺňa, že ani naša ústava nepripúšťa výnimky zo zásady nediskriminácie, pokiaľ ide o seniorov.

V ústavne vymedzených prípadoch je možné zákonom obmedziť práva skupine ľudí na základe veku len smerom dole od hranice dospelosti – čiže deťom a tínedžerom. Ide o prípady, keď vyvíjajúce sa rozumové a vôľové schopnosti neumožňujú deťom sa zodpovedne a kvalifikovane rozhodovať, ako napríklad v prípade volebného práva, alebo keď ich treba osobitne chrániť pred rizikami, ktoré nevedia posúdiť, ako napríklad v prípade zákazu detskej práce. Pokiaľ ide o starších ľudí, možnosť takéhoto obmedzovania ústavou daná nie je.

„Toto nariadenie je postavené na stereotypoch o tom, že seniori a seniorky sa nevedia dobre rozhodovať sami, a tiež že sú to osoby, ktoré nie sú aktívne vo verejnej sfére, napríklad na trhu práce. Je to samozrejme nemiestne. Zároveň treba dodať, že ani epidemiologická situácia nesmie byť dôvodom na to, aby sme rezignovali na život v právnom štáte,“ dodáva Janka Debrecéniová.

Čítajte viac

Eva Sládková

 
© Dnes24, 2020
Článok uverejnil portál Dnes24.sk v rubrike Správy zo Slovenska 23. 4. 2020.