head1.png

Ulicu pomenovanú po nacistovi Prievidza nemení

Pravda.sk, 2. 10. 2015

Má si firma, hoci aj veľký investor, určovať, ako sa má volať nejaká ulica? Navyše ak žiada, aby sa volala po nemeckom podnikateľovi, ktorý bol členom nacistickej strany?

Mestskí poslanci v Prievidzi v tom problém nevidia, keď odsúhlasili zmenu názvu Západnej ulice na Ulicu Maxa Broseho. Kauzu už vyšetruje polícia. „Okresná prokuratúra v Prievidzi postúpila poznatok z medializovaných informácií na ďalšie konanie Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Trenčíne ako podozrenie z trestného činu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd,“ povedal Marián Sipavý, hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne.

Proti rozhodnutiu mesta sa ohradila evanjelická cirkev aj židovská náboženská obec. Aj preto podľa právničky Ireny Biháriovej by mala byť šanca na zvrátenie rozhodnutia. Podmienky premenovávania ulíc upravuje zákon o obecnom zriadení, ktorý hovorí aj o tom, čo je neprípustné. „Neformuluje síce dopodrobna, aké názvy áno a aké nie, ale dá sa použiť aj na tento prípad. Pretože jedným z kritérií je napríklad aj to, že nesmie urážať mravnosť, ale ani náboženské a národnostné cítenie,“ uviedla Biháriová. Dokazovanie trestného činu je však podľa Biháriovej zložitejšie. „V tomto prípade by bolo treba preukazovať úmysel, že chcú premenovať ulicu na vyjadrenie podpory, súhlasu s politikou NSDAP. V takýchto situáciách sa často aj samotní policajti sťažujú, že preukázať páchateľovi úmysel, aj keď to naznačujú všetky indície, je ťažké,“ upozornila.

Požiadavka investora na pomenovanie ulice po zakladateľovi spoločnosti sa nepáči ani Lacovi OravcoviNadácie Milana Šimečku. „Názvy ulíc majú istú symbolickú funkciu. Môžu plniť úlohu v pripomínaní, súvisia s pamäťou, lokálnymi podmienkami. Nemyslím si, že by sme mali pomenúvať ulice po firmách,“ poznamenal Oravec.

„A čo ak by prišiel ako investor Hitlerov alebo Stalinov vnuk?“ spýtala sa zas Šarlota Pufflerová z občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Pripomenula, že po revolúcii sa vo veľkom premenovávali ulice. „Bolo to nákladné a často čisto preto, že názvy boli podľa ľudí z obdobia totality. Prečo by sme sa mali teraz k tomu vracať?“ dodala Pufflerová.

Daniela Balážová, Milan Kráľ

 
© PEREX, 2015
Článok uverejnil portál Pravda.sk 2. 10. 2015 o 7:00 v rubrike Správy / Regióny.