head1.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Európsky rok občanov a občianok 2013 – Košice, 11. 4. 2013

Informačno-vzdelávacie podujatie ODZ

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika