head3.png

Panelová diskusia a prezentácia knihy Rodová rovnosť v práve: skryté dedičstvo socializmu – 17. 5. 2017

Panelová diskusia s autorkou, českou expertkou na rodovú rovnosť Barbarou Havelkovou

SAV – v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV, Bratislava