head2.png

Na ceste k rovnosti / On the way to Equality

Publikácia Na ceste k rovnosti opisuje aktivity a výstupy rovnomenného projektu. Obsahuje kľúčové zistenia výskumov realizovaných v rámci projektu, prípadové štúdie, závery verejných diskusií, odporúčania i stručný popis jednotlivých aktivít realizovaných v úzkej partnerskej spolupráci štyroch mimovládnych organizácií – Občan a demokracia, Inštitút pre verejné otázky, Partners for Democratic Change Slovensko a Hlava98.

Publikácia je správou z projektu určenou pre širokú i odbornú verejnosť a tvorcov verejných politík. Bola vydaná v slovenskom a anglickom jazyku.

Zostavila a editovala ju líderská organizácia projektu Občan a demokracia, na jej príprave sa však podieľali všetky štyri partnerské organizácie, ktoré ho realizovali.
 

Publikácia na stiahnutie / Download (pdf):