head5.png

POZÝVAME! Projekcia filmu MEDZI NAMI a diskusia s režisérkou a ľudskoprávnou expertkou

Kino_na_fakulte_Medzi_nami_thumb_154x151

ODZ, 28. 11. 2019

Film, ktorý v čase svojho uvedenia spôsobil rozruch, vchádza za dvere pôrodníc, kde sa zrodenie stalo len bežnou rutinou. Ženy sa počas najpriro-dzenejšieho procesu ľudského života musia riadiť pokynmi zdravotníkov a zastaranými procedúrami bez ohľadu na ich vlastné pocity či potreby. Svedectvá tých, ktoré našli odvahu prehovoriť, dopĺňajú zábery zachytené počas všedných dní v štátnej pôrodnici. Situačné rozhovory s personálom odkrývajú temnú stránku zdravotníctva, kde sú rutina a medikácia dôležitejšie než ľudská dôstojnosť.

Srdečne pozývame do Kina na fakulte! Po premietnutí filmu MEDZI NAMI budete môcť diskutovať s jeho režisérkou Zuzanou Límovou a expertkou na ľudské práva Jankou Debrecéniovou, právničkou nášho združenia.


KEDY: streda 4. 12. o 18:00 h
KDE: Filozofická fakulta UK v Bratislave, Gondova 2, č. dv. 127

Pomôžte nám šíriť pozvánku aj v okruhu Vašich známych, prosím.

Vstup voľný.
Príďte – určite neoľutujete!
 
Kino_na_fakulte_Medzi_nami