head6.png

ÚSPECH MVO: Ľudské práva a rodová rovnosť v kompetenciách vicepremiéra aj rady vlády SR

Bratislava, 13. 8. 2010 (SITA) – Podpredseda vlády pre menšiny Rudolf Chmel bude usmerňovať, koordinovať a presadzovať dodržiavanie ľudských práv, práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti. Zároveň sa bude podieľať na príprave koncepčných materiálov týkajúcich sa výchovy a vzdelávania národnostných menšín, ktoré si budú vyžadovať jeho podpis. Vicepremiér bude tiež prerozdeľovať finančné prostriedky určené na presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, kultúru národnostných menšín a rodovú rovnosť. Vyplýva to z novely kompetenčného zákona, ktorú dnes schválila vláda.

 

Kabinet rovnako zriaďuje Radu vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ako stály poradný orgán vlády.

 

Rozpočet úradu vicepremiéra bude schvaľovať národná rada, výšku výdavkov určí ako záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu.

Prečítajte si aj:

Vláde bude radiť aj rada pre ľudské práva a menšiny

Bratislava, 13. 8. 2010 (TASR/SME.sk) – V stálych poradných orgánoch vlády nastanú zmeny. Návrh premiérky Ivety Radičovej, aby sa zrušila Rada vlády SR pre vedu a techniku aRada vlády SR pre prevenciu kriminality, dnes kabinet odobril schválením novely kompetenčného zákona. Naopak by mala vzniknúť Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

 

Medzi stále poradné orgány vlády by tak od novembra mali patriť Legislatívna rada vlády SRHospodárska rada vlády SR a novovytvorená Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Ako vyplýva z kompetenčného zákona, poradné orgány kabinetu plnia koordinačné, konzultatívne alebo odborné úlohy.

 

Členom poradného orgánu vlády môže byť člen vlády, štátny tajomník, volení a vymenovaní funkcionári orgánov verejnej moci a zamestnanci orgánov štátnej správy. Jej súčasťou sa tiež môžu stať zástupcovia územnej samosprávy, sociálnych partnerov a významní odborníci z teórie a praxe.

© TASR

 

Správu uverejnil portál SME.sk 13. 8. 2010 v rubrike Z domova.

 

Pozrite aj: