head1.png

Komisár pre ľudské práva upozorňuje na porušovanie práv žien pri pôrodoch. Poukazuje aj na SR

NilsMuiznieks_wRE_thumb_258x258

ODZ, 22. 7. 2016

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks vydal včera (21. 7.) všeobecný komentár k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu žien, v ktorom poukazuje na najzávažnejšie aspekty porušovania ľudských práv žien v tejto oblasti. Návrhmi konkrétnych opatrení vyzýva vlády členských štátov Rady Európy, aby odstránili nedostatky a zabezpečili nápravu. Vo viacerých problematických prípadoch osobitne menuje Slovensko, pričom vychádza aj z nedávnych záverečných zistení Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (výbor CEDAW).

V otázke pôrodov a starostlivosti o zdravie rodiacich žien, ktorej venuje značnú pozornosť, sa odvoláva na výskumnú správu ŽENY – MATKY – TELÁ, ktorú minulý rok vydalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy a expertkami ďalších mimovládnych organizácií. Túto správu menuje ako jedinú spomedzi obdobných správ vypracovaných v jednotlivých štátoch.

“Priama odvolávka na našu správu v komentári komisára Muižnieksa je veľkým úspechom dlhoročnej práce našej organizácie. Rovnako aj využitie záverečných zistení výboru CEDAW, ku ktorým sme, spolu s ďalšími mimovládkami venujúcimi sa právam žien, prispeli aj my,” konštatuje právna expertka Janka Debrecéniová, zástupkyňa výkonnej riaditeľky ODZ.

“Rovnako nás teší, že sa sexuálnym a reprodukčným zdravím žien opakovane zaoberajú najvyšší kompetentní v Európe. Teraz sú na rade vláda a ďalšie orgány na Slovensku, aby tejto boľavej téme konečne venovali pozornosť, ktorú si zasluhuje a plne rešpektovali, chránili a aktívne presadzovali ľudské práva žien. Doteraz sa tak, žiaľ, deje len veľmi málo,” podotýka Janka Debrecéniová.

Nils Muižnieks sa v komentári vyjadruje k viacerým oblastiam sexuálneho a reprodukčného zdravia žien, v ktorých kritizuje pretrvávajúcu diskrimináciu žien, porušovanie ich ľudských práv a škodlivé stereotypy vo vzťahu k ženám. Venuje sa najmä otázkam prístupu k antikoncepcii, porušovania práv žien pri pôrodoch a sexuálnej výchovy. Volá tiež po prístupe k bezpečným interrupciám plne rešpektujúcim ľudskoprávne štandardy a dohovory. Upozorňuje na viacnásobnú diskrimináciu žien a dievčat z rôznych menšinových skupín spoločnosti, práva ktorých sú masívne porušované – napr. žien z rómskych komunít, so zdravotným postihnutím, migrantiek, LBT žien, žien žijúcich v chudobe či v rurálnom prostredí, ako aj mladých žien a dievčat a senioriek.

Pozrite aj: